Lausunto

U-kirjelmä neuvoston direktiiviehdotus rajat ylittävistä järjestelyistä – verotuksen alan tietojenvaihtodirektiivin muuttaminen

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat