Lausunto

U-kirjelmä sähköisen kaupankäynnin arvonlisäverodirektiivin täytäntöönpanosäännökset

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat