Lausunto

U-kirjelmä sähköisen kaupankäynnin arvonlisäverodirektiivin täytäntöönpanosäännökset

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat

Lainsäädäntö

Teija Kaarlela

Johtava asiantuntija

Maksuliikealueen lainsäädännöllinen edunvalvonta