Lausunto

U-kirjelmä virtuaalivarojen markkinoita ja hajautettuun tilinpitoon perustuvien markkinainfrastruktuurien pilotointia koskevista lainsäädäntöehdotuksista

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat

Infra ja turvallisuus

Peter Jansson

Johtava asiantuntija

Tunnistaminen ja mobiilimaksaminen