Lausunto

U-kirjelmäluonnos PRIPs-asetusehdotus sijoitustuotteita koskevat avaintietoasiakirjat

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat

Lainsäädäntö

Mari Pekonen-Ranta

Johtaja, EU-asiat

EU-edunvalvonnan koordinointi, Brysselin toimisto