Lausunto

Ulkomaisten tulityöpätevyyksien hyväksyminen Suomessa

Finanssiala ry (FA) pitää tulityökoulutusohjelman kehittämistä, pohjoismaisten tulityökorttikoulutusten erkaantuessa toisistaan, paloturvallisuuden kannalta tarpeellisena.

heli.salovaara@spek.fi

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK ry:n hallituksen alainen Tulityötoimikunta on pyytänyt lausuntoa koskien ulkomaisten tulityöpätevyyksien hyväksymistä Suomessa.

Finanssiala ry (FA) pitää tulityökoulutusohjelman kehittämistä, pohjoismaisten tulityökorttikoulutusten erkaantuessa toisistaan, paloturvallisuuden kannalta tarpeellisena.

FA lausuu yleisesti paloturvallisuuden ylläpitämisen puolesta, eikä ota kantaa vakuutusyhtiöiden puolesta. Vakuutusyhtiöillä on omia vaatimuksia tulitöiden turvalliseen tekemiseen ja nämä on kuvattu kunkin vakuutusyhtiön suojelu- ja turvallisuusohjeissa.

Vastauksena SPEK:n hallituksen alaisen Tulityötoimikunnan kysymyksiin todettakoon, että lausuntopyynnössä kuvattu suomainen täydennyskoulutus parantanee paloturvallisuutta verrattuna tilanteeseen, jossa henkilö tekee tulitöitä vain muun kuin suomalaisen tulityökoulutusohjelman käyneenä.

Finanssiala ry

Taina AhvenjärviJäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan