Lausunto

Valtioneuvoston asetus sähköenergialaskujen maksuajan pidentämiseen liittyvän sähköyhtiöille myönnettävän valtiontakauksen keskeisistä ehdoista

Finanssiala näkee asetuksen säännöskohtaisissa perusteluissa täsmennettävää.

Valtiovarainministeriö on pyytänyt lausuntoa valtioneuvoston asetuksesta sähköenergialaskujen maksuajan pidentämiseen liittyvän sähköyhtiöille myönnettävän valtiontakauksen keskeisistä ehdoista.

Valtioneuvoston asetusta sovelletaan sähköenergialaskujen maksuajan pidentämisestä ja sähköyhtiöiden maksuvalmiuden väliaikaisesta tukemisesta annetun lain ( / ) 6 §:n 1 momentin mukaisiin valtiontakauksiin sekä niiden myöntämisen keskeisiin ehtoihin.

Finanssiala kiinnittää lausunnossaan huomiota muistion säännöskohtaisien perustelujen kohtaan 2 ” Takauksen kohteena olevat rahoitusinstrumentit”.

Mikäli velkakirjalaina tai osanostoinen luottolimiitti on sitova (committed), on nostamattomalle pääomalle voitava maksaa sitoutumispalkkiota (commitment fee). Muuten fasiliteetti on tehtävä ”uncommitted” muodossa. Muistiossa sanotaan, ettei nostamattomalle pääomalle voi maksaa korkoa. Kyseinen kohta vaikuttaa ristiriitaiselta ja sitä tulisi täsmentää.      

FINANSSIALA RY

Veli-Matti Mattila

Johtaja, pääekonomisti

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan