Lausunto

Valtioneuvoston asetus talousosaamisen neuvottelukunnasta

  • Taloudenhallinnan neuvottelukunnan nimenmuutos talousosaamisen neuvottelukunnaksi ja käsitteistön nykyaikaistus ovat kannatettavia.
  • Talousosaamisen strategian toteutumisen seuranta ja kehitysehdotusten antaminen sopivat tehtävinä taloudenhallinnan neuvottelukunnalle.
  • Talousosaamisen strategian toimeenpanossa ja koordinoinnissa on saatava pystyyn sujuva ja mutkaton yhteistyö eri viranomaisten välillä.

VN/2007/2023

TALOUDENHALLINNAN NEUVOTTELUKUNTAA KOSKEVAT MUUTOKSET KANNATETTAVIA

  • Taloudenhallinnan neuvottelukunnan nimenmuutos talousosaamisen neuvottelukunnaksi ja käsitteistön nykyaikaistus ovat kannatettavia.
  • Talousosaamisen strategian toteutumisen seuranta ja kehitysehdotusten antaminen sopivat tehtävinä taloudenhallinnan neuvottelukunnalle.
  • Talousosaamisen strategian toimeenpanossa ja koordinoinnissa on saatava pystyyn sujuva ja mutkaton yhteistyö eri viranomaisten välillä.

Finanssiala kannattaa ehdotettua asetusmuutosta. Talousosaamisen strategian seuranta sekä kehityssuositusten antaminen sopivat luontevasti taloudenhallinnan neuvottelukunnan tehtäviin.

Itse talousosaamisen strategian toimeenpano vaatii usean toimijan yhteistyötä. Viranomaiskoordinoinnissa on otettava askel, jonka myötä talousosaamisen toimijoille kirkastuu tuleva suunta ja strategiatyössä hahmotellut yhteistyömuodot sekä koordinoinnin luonne.

Tässä yhteydessä on hyvä tarkastella kriittisesti neuvottelukunnan kokoonpanoa ja sen ajantasaisuutta ottaen huomioon talousosaamisen puolesta merkittävimmin työskentelevät tahot. Nykyiseen neuvottelukunnan kokoonpanoon ei kuulu edustusta nuorten parissa merkittävää työtä tekevistä Talous ja nuoret TATista ja Nuori Yrittäjyys ry:stä, jotka ovat yhdistymässä kesäkuun alussa Nuorten yrittäjyys ja talous NYTiksi. Niin ikään Diakonissalaitoksen koordinoima Taloustaitohanke on vahva ja asiantunteva toimija talousosaamisen parantamisessa. 

FINANSSIALA RY

Tuomo Yli-Huttula
johtajaJäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan