Lausunto

Valtioneuvoston asetusluonnos poliittisesti merkittävistä julkisista tehtävistä (PEP-asetus)

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat