Lausunto

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kuluttajaluotoista

Komission kuluttajaluottoja koskeva direktiiviehdotus on edennyt neuvostossa oikeaan suuntaan.

Puheenjohtajamaan kompromissiesityksessä on otettu hyvin huomioon toimialan aiemmin esittämiä huolenaiheita ja näkemyksiä.

Eduskunnan talousvaliokunta (TaV)

U 38/2021 vp

Kuluttajaluottodirektiivi edennyt neuvotteluissa oikeaan suuntaan

  • Komission kuluttajaluottoja koskeva direktiiviehdotus on edennyt neuvostossa oikeaan suuntaan
  • Puheenjohtajamaan kompromissiesityksessä on otettu hyvin huomioon toimialan aiemmin esittämiä huolenaiheita ja näkemyksiä.

Finanssiala ry:n (FA) näkemyksen mukaan komission kuluttajaluottoja koskeva direktiiviehdotus on edennyt neuvostossa oikeaan suuntaan ja puheenjohtajamaan viimeisimmässä kompromissiesityksessä on otettu hyvin huomioon toimialan aiemmin esittämiä huolenaiheita ja näkemyksiä.

FA kannattaa muun muassa sitä, että komission esityksen mukaisesta erillisestä SECCO-yhteenvetolomakkeesta on kompromissiesityksessä luovuttu. Kuluttajalle ennen luottosopimuksen tekemistä annettavien tietojen kokoaminen kahden lomakkeen sijaan yhteen asiakirjaan on esimerkiksi tietojen omaksumisen näkökulmasta järkevää. Sääntelyvaikutusten osalta kiinnitämme kuitenkin huomiota siihen, että ehdotetussa muodossaan kompromissiesitys edellyttää luotonantajilta jo olemassa olevan SECCI-tiedonantolomakkeen päivittämistä. Tämä tarkoittaa käytännössä IT-järjestelmämuutoksia ja luotonantajien hallinnollisen taakan kasvattamista sekä kustannuksia ilman, että ehdotetuista lomakkeen muutoksista on näkemyksemme mukaan merkittävää hyötyä kuluttajalle.

FINANSSIALA RY

Hannu Ijäs