Lausunto

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan investointipankin tekemästä ehdotuksesta EU Covid-19 -takuurahaston perustamisesta

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat