Lausunto

Valtioneuvoston kirjelmäluonnos komission asetusehdotuksesta keskusvastapuolten elvytys- ja kriisinratkaisukehykseksi

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat

Lainsäädäntö

Pauliina Lappeteläinen

Asiantuntija

Arvopaperimarkkinalainsäädäntö, arvopaperimarkkinoiden infrastruktuurit, post-trade