Lausunto

Valtioneuvoston periaatepäätös teknologiapolitiikasta 2020-luvulla – teknologialla ja tiedolla maailman kärkeen

Finanssiala ry kannattaa periaatepäätöksen tavoitteita, mutta kaipaa lisää konkretiaa tavoitteiden tueksi

Finanssiala ry (FA) pitää hyvänä, että on luotu yhteinen strategia teknologian parhaaseen mahdolliseen hyödyntämiseen Suomessa. Yli hallituskausien jatkuva pitkäjänteinen näkemys on tässä erittäin tärkeää.

FA toteaa kuitenkin, että periaatepäätöksen tavoitteet ovat hyvin kunnianhimoisia ja on hyvin epäselvää voidaanko periaatepäätöksen liitteissä mainituilla toimenpiteillä saavuttaa tämä päämäärä. Toteutumisen tehokas seuranta vaatii selkeät mittarit ja sellaisen tavoiteasetannan, jota voidaan näillä mittareilla seurata. Periaatepäätöksen tulisikin sisältää selkeä toimenpideohjelma ja selkeät mittarit.


VN/20129/2020

Teknologiapolitiikan päämäärä

Finanssiala ry (FA) pitää hyvänä, että on luotu yhteinen strategia teknologian parhaaseen mahdolliseen hyödyntämiseen Suomessa. Yli hallituskausien jatkuva pitkäjänteinen näkemys on tässä erittäin tärkeää.

FA toteaa kuitenkin, että periaatepäätöksen tavoitteet ovat hyvin kunnianhimoisia ja on hyvin epäselvää voidaanko periaatepäätöksen liitteissä mainituilla toimenpiteillä saavuttaa tämä päämäärä. Toteutumisen tehokas seuranta vaatii selkeät mittarit ja sellaisen tavoiteasetannan, jota voidaan näillä mittareilla seurata. Periaatepäätöksen tulisikin sisältää selkeä toimenpideohjelma ja selkeät mittarit.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan