Lausunto

Valtioneuvoston selvitys komission EU:n vähittäismaksustrategiaa koskevasta tiedonannosta

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat

Infra ja turvallisuus

Inkeri Tolvanen

Johtava asiantuntija

Maksuliike, clearing, SEPA​