Lausunto

Valtioneuvoston selvitys komission EU:n vähittäismaksustrategiaa koskevasta tiedonannosta

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat