Lausunto

Valtioneuvoston selvitys: NextGenerationEU – elpymisvälineen varainhankinnan strategia

Elpymisvälineen varainhankinnan ytimessä ovat joukkolainojen liikkeeseen laskut. EU:sta tulee välineen myötä yksi merkittävimmistä joukkolainojen liikkeeseen laskijoista Euroopassa. Elpymisvälineen joukkolainat lisäävät merkittävästi tarjontaa markkinoilla. Joukkolainojen kysynnän odotetaan olevan hyvää. Erityisen suuri vaikutus tulee olemaan vihreiden joukkolainojen (Green Bonds) markkinoihin. On erityisen tärkeää, että NextGenerationEU -välineen vihreät joukkolainat ovat linjassa EU:n vihreitä joukkolainoja koskevan tulevan standardin kanssa.

E 66/2021 vp 

Finanssiala ry:n huomioita elpymisvälineen vaikutuksista sijoitusmarkkinoihin 

NextGenerationEU-elpymisvälineen varainhankinnan ytimessä ovat joukkolainojen liikkeeseen laskut. Komission tavoitteena on hankkia enimmillään 150–200 miljardia euroa rahoitusta vuodessa vuosien 2021–2026 aikana. EU:sta tulee tämän ja SURE-ohjelman myötä yksi merkittävimmistä joukkolainojen liikkeeseen laskijoista Euroopassa. Tämä korostuu erityisesti korkean luottolukituksen velkakirjoissa.   

Elpymisvälineen joukkolainat lisäävät merkittävästi tarjontaa markkinoilla. Joukkolainojen kysynnän odotetaan olevan hyvää. On kuitenkin odotettavaa, että näin suurella muutoksella tulee olemaan joitain muutoksia markkinoihin. Näitä voivat olla esimerkiksi valtioiden joukkolainojen kysyntä ja tarjonta sekä johdannaismarkkinoiden kehitys. Myös joukkolainojen jälkimarkkinoiden tulee olla toimivat.

Erityisen suuri vaikutus tulee olemaan vihreiden joukkolainojen (Green Bonds) markkinoihin. Komissio aikoo rahoittaa NextGenerationEU-ohjelmasta 30 prosenttia laskemalla liikkeeseen vihreitä joukkolainoja. Tämä voi merkitä sitä, että komissio laskee liikkeeseen jopa 250 miljardia euroa vihreitä joukkolainoja, jolloin EU:sta tulisi yksi maailman suurimmista vihreiden joukkolainojen liikkeeseenlaskijoista. On erityisen tärkeää, että NextGenerationEU-välineen vihreät joukkolainat ovat linjassa EU:n vihreitä joukkolainoja koskevan tulevan standardin kanssa.

FINANSSIALA RY 

Mikko Kuusela 

Jäikö kysyttävää

|

Aiheen asiantuntijat