Lausunto

Valtioneuvoston selvitys: Pääomamarkkinaunionin tulevaisuus

Finanssiala ry (FA) toivoo, että EU:n pääomamarkkinaunionin puitteissa tehtävät jäsenvaltioiden maksukyvyttömyyslainsäädäntöjen mahdolliset yhdenmukaistamistoimet kohdennettaisiin todellisen tarpeen mukaan ennen kaikkea tilanteisiin, joissa rahoitusta haetaan rajojen yli kansainvälisiltä pääomamarkkinoilta. Näissä tilanteissa harmonisointi voi helpottaa rahoituksen hakemista ja saamista.

E 44/2024 vp

Maksukyvyttömyyssääntelyn harmonisointi on kohdennettava oikein

Finanssiala ry (FA) toivoo, että EU:n pääomamarkkinaunionin puitteissa tehtävät jäsenvaltioiden maksukyvyttömyyslainsäädäntöjen mahdolliset yhdenmukaistamistoimet kohdennettaisiin todellisen tarpeen mukaan ennen kaikkea tilanteisiin, joissa rahoitusta haetaan rajojen yli kansainvälisiltä pääomamarkkinoilta. Näissä tilanteissa harmonisointi voi helpottaa rahoituksen hakemista ja saamista.

Harmonisoinnissa on muistettava maksukyvyttömyyssääntelyn kiinteät yhteydet sopimus- ja yhtiöoikeuden kaltaisiin oikeudenaloihin. Yksittäiset muutokset maksukyvyttömyyssäännöksissä voivat näiden yhteyksien vuoksi saada osittain ennakoimattomia seurannaisvaikutuksia oikeusjärjestelmässä, minkä vuoksi harmonisoinnissa olisi säilytettävä Suomen maksukyvyttömyysoikeuden onnistuneet perusratkaisut.

FINANSSIALA RY

Hannu IjäsJäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan