Lausunto

Valtiovarainministeriön asetusluonnos luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen rahoitusjärjestelmän rakenteellisten ominaisuuksien perusteella määrättävästä lisäpääomavaatimuksesta

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat