Lausunto

Valtiovarainministeriön asetusluonnos: Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen toiminnan uudelleenjärjestämisehdotuksen sisältövaatimukset

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat

Taloudellinen sääntely

Olli Salmi

Johtava lakimies

Pankkien vakavaraisuus, kriisinratkaisu