Lausunto

Verohallinnon ohje maksupalveluntarjoajien alv-raportoinnista

Verohallinnon ohje maksupalveluntarjoajien alv-raportoinnista.

VH/7126/00.01.00/2023

Ohjeen mahdolliset poikkeamat komission suosituksista toivotaan selvennettäväksi

Ohje perustuu Euroopan neuvoston direktiiviin 2020/284 direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta koskien maksupalveluntarjoajien tiedonantovelvollisuutta rajat ylittävistä maksuista, joka on implementoitu Suomessa lailla rajat ylittäviä maksuja koskevasta maksupalveluntarjoajien raportointivelvollisuudesta. Laki on tullut voimaan 1.1.2024 ja ensimmäiset raportit tulee toimittaa Verohallinnolle huhtikuun 2024 loppuun mennessä.

Ohjeen johdannon mukaan siinä on huomioitu Euroopan komission verotuksen ja tulliliiton pääosaston (TAXUD) julkaisema tulkintasuositus. Kyseinen suositus on julkaistu englanninkielisenä ja tullaan käsityksemme mukaan julkaisemaan myös suomeksi käännettynä.  

Kotimaisen ohjeen puuttuessa on pankeissa käytetty TAXUDin tulkintaohjetta ohjenuorana raportointijärjestelmän rakentamisessa, ja mikäli kotimainen ohje joltakin osin poikkeaisi tulkintaohjeesta, saattaisivat poikkeamat vaatia raportointijärjestelmien ja -prosessien muuttamista.

Varsinkin koska suomenkielistä versiota komission ohjeesta ei tällä hetkellä ole saatavissa, jäävät mahdolliset eroavuudet Verohallinnon ohjeen ja TAXUDin suosituksen välillä ohjeen noudattajien itsensä tulkittaviksi. Yhtenäisen tulkintakäytännön ja toteutusten turvaamiseksi olisi toivottavaa, että ohjeessa tuotaisiin esiin sen mahdolliset poikkeamat komission tulkintaohjeesta. Tämä on erityisen tärkeää, koska mahdollisten muutosten toteutukselle jäävä aika on huomattavan lyhyt ottaen huomioon, että lainsäädäntö on jo voimassa ja ensimmäiset raportit tulee lähettää Verohallinnolle huhtikuun loppuun mennessä.

FINANSSIALA RY

Hannu Ijäs

JohtajaJäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan