Lausunto

Verohallinnon ohje Seuraamusmaksut oma-aloitteisessa verotuksessa

FA katsoo, että ohjeluonnosta tulee muuttaa siten, ettei seuraamusmaksua määrättäisi käytettäessä esimerkiksi tilitoimistoa tai samaan konserniin kuuluvaa palveluyhtiötä tilanteissa, joissa myöhästyminen tai laiminlyönti johtuu tietoverkon tai Verohallinnon sähköisen asiointipalvelun häiriöstä tai Verohallinnon virheestä.

Dnro VH/2950/00.01.00/2023

  • FA katsoo, että ohjeluonnosta tulee muuttaa siten, ettei seuraamusmaksua määrättäisi käytettäessä esimerkiksi tilitoimistoa tai samaan konserniin kuuluvaa palveluyhtiötä tilanteissa, joissa myöhästyminen tai laiminlyönti johtuu tietoverkon tai Verohallinnon sähköisen asiointipalvelun häiriöstä tai Verohallinnon virheestä.

Ohjeluonnoksen 3.3 kohdan mukaan myöhästymismaksu jätetään määräämättä, jos ilmoituksen antaminen on viivästynyt verovelvollisesta riippumattomasta syystä tai laiminlyönnille on pätevä syy tai muu erityinen syy.

Esimerkkeinä verovelvollisesta riippumattomista syistä ohjeluonnoksessa mainitaan yleisen tietoverkon toimintahäiriö tai muu vastaavaa syy, Verohallinnon sähköisen asiointipalvelun toimintahäiriöt sekä viranomaisen (Verohallinnon) virheet. Ohjeluonnoksen mukaan erityisenä syynä puolestaan voidaan pitää esimerkiksi verovelvollisen vahingossa tekemää lasku-, kirjoitus- tai ilmaisuerehdystä sekä verovelvollisen ilmoittamisen määräaikaan ajoittuva äkillinen sairastuminen ja muut ylivoimaiset esteet.

Ohjeluonnoksessa todetaan, että jos laiminlyönti johtuu esimerkiksi verovelvollisen valtuuttaman toimijan menettelystä, kysymys ei ole verovelvollisesta riippumattomasta syystä ja näin ollen myöhästymismaksu määrätään.

FA katsoo, että ohjeluonnosta tulee muuttaa tältä osin siten, että erityisenä syynä ei pidettäisi verovelvollisen valtuuttaman toimijan vahingossa tekemiä lasku-, kirjoitus- tai ilmaisuerehdystä eikä valtuutetun äkillistä sairastumista ilmoittamisen määräaikana. Sen sijaan myöhästymismaksua ei tule määrätä niissäkään tapauksissa, joissa ilmoituksen tekemisessä käytetään valtuutettua toimijaa, jos ilmoittaminen on käytännössä mahdotonta yleisestä tietoverkon toimintahäiriöstä tai muu vastaavasta syystä tai Verohallinnon sähköisen asiointipalvelun toimintahäiriöistä johtuen. Myöskään verohallinnon virheistä johtuvista viivästymistä tai laiminlyönneistä ei tule määrätä myöhästymismaksua silloinkaan, jos ilmoituksen tekee verovelvollisen valtuuttama toimija.

FINANSSIALA RY

Hannu IjäsJäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan