Lausunto

Verohallinnon ohjeluonnos koskien CESOP-raportoinnin osalta määrättäviä laiminlyöntimaksuja

  • FA pitää positiivisena, että ohjeluonnoksessa nimenomaisesti mainitaan, että laiminlyöntimaksujen suuruutta ja ylipäänsä maksua määrättäessä otetaan huomioon CESOP-raportoinnin olevan uusi velvoite.
  • FA toivoo, että Verohallinto ottaa huomioon maksujen suuruutta alentavana tai jopa poistavana seikkana sen, että CESOP-raportoinnissa on kyse uudesta velvoitteesta ja että raportoinnille on asetettu lyhyt määräaika, johon ei ole mahdollista saada lisäaikaa.


VH/2702/00.01.00/2023

FA esittää lausuntonaan seuraavaa.

Kyseessä on täysin uusi raportointivelvollisuus maksunpalvelutarjoajille. Tämän vuoksi onkin positiivista, että ohjeluonnoksessa nimenomaisesti todetaan tiedonantovelvoitteen olevan uusi velvoite ja mainitaan, että tämä otetaan huomioon laiminlyöntimaksujen suuruutta ja ylipäänsä maksua määrättäessä. Ilmoitukset on tehtävä lyhyessä kuukauden määräajassa kunkin vuosineljänneksen päätyttyä eikä raportoinnille ole mahdollista saada lisäaikaa. Viivästykset ja jonkinasteiset puutteet ovat mahdollisia erityisesti ensimmäisten raportointien osalta vuonna 2024 ja siksi onkin toivottavaa, että Verohallinto ottaa tämän huomioon maksujen suuruutta alentavana tai jopa poistavana seikkana soveltaessaan verotusmenettelylain 22 a §:ää.

Ohjeluonnokseen ei ole sisällytetty samanlaista taulukkoa laiminlyöntimaksujen suuruudesta eri tilanteissa, joka on voimassa olevassa sivullisilmoittajan laiminlyöntimaksua verovuodelta 2022 koskevassa Verohallinnon ohjeessa (VH/4179/00.01.00/2021) ja joka oli sisällytetty kesäkuussa 2023 lausuntokierroksella olleeseen ohjeistukseen koskien sivullisilmoittajan laiminlyöntimaksua. Tällainen taulukko sisällytettäneen ohjeeseen myöhemmässä vaiheessa, jolloin toivottavaa on, että ennen tällaisen taulukon laatimista otetaan huomioon pidemmän aikavälin kokemukset siitä, minkä luonteisia laiminlyöntejä on tapahtunut ja missä laajuudessa laiminlyöntejä tulee todennäköisesti jatkossa.  

FINANSSIALA RY

Hannu Ijäs

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan