Lausunto

VNA-luonnos päivittäistavarakauppapalveluiden tukemisesta monipalvelukeskuksina harvaan asutuilla maaseutualueilla 2019-2020

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat