Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön
SharePoint
Finanssiala > Linjaukset > Vastuullisuus

Vastuullinen finanssiala

 

EDISTÄMME KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ

Finanssialan vastuullisuus merkitsee kestävän kehityksen periaatteiden sekä alan yhdessä luomien käytänteiden kuten hyvän arvopaperimarkkinatavan, pankkitavan ja vakuutustavan noudattamista. Lainsäädännön ohella finanssiala ottaa huomioon toimintaansa liittyvät sosiaaliset, taloudelliset ja ympäristövaikutukset.


Asiakkaamme

Asiakkaamme ovat kuluttajia ja yrityksiä. Kohtelemme kaikkia heitä oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti. Asiakassuhteissa molemminpuolinen luottamus ja avoimuus ovat avainsanoja. Luottamus tarkoittaa meille myös sitä, että asiakkaan tiedot ovat meillä turvassa. 

Finanssiala panostaa kaiken ikäisten suomalaisten taloustaitojen parantamiseen. Ala yhdessä muiden tahojen kanssa edistää sekä nuorten talousosaamista sekä ikääntyvien valmiuksia toimia yhä digitaalisemmassa maailmassa. Kaikilla suomalaisilla tulee olla hyvät tiedot ja taidot oman talouden hallintaan sekä käsitys markkinoiden toimintaperiaatteista. 

Henkilöstö

Finanssialalla palveluksessa työskentelee n. 36 000 henkilöä. Tuemme jatkuvaa oppimista kouluttamalla henkilöstöämme. Työhyvinvointi ja tasa-arvo ovat meille ensiarvoisen tärkeitä.

Kestävä kehitys osana finanssialaa

Olemme toimialana sitoutuneet kansainvälisiin vastuullisen finanssialan periaatteisiin pankki-, vakuutus- ja sijoitustoiminnoissa. Ala huomioi kaikessa liiketoiminnassa ympäristövaikutukset ja sosiaaliset vaikutukset sekä hyvän hallinnon periaatteet.  

Suomalainen finanssiala tukee Pariisin ilmastosopimuksen toimenpiteitä, joiden tavoitteena on pitää maapallon keskilämpötilan nousu selvästi alle kahdessa asteessa ja tähdätä toimiin, joilla lämpeneminen saataisiin rajattua alle 1,5 asteen. Ilmastonmuutoksella on vaikutusta myös rahoitusvakauteen. Finanssialalla on merkittävä rooli rahoituksen kohdentamisessa kestävän kehityksen mukaisiin kohteisiin.

Finanssiala ry (FA) on tehnyt neljä kestävän kehityksen toimenpidesitoumusta, joiden tavoitteena on lisätä yhteiskunnan resurssitehokkuutta ja pienentää hiilijalanjälkeä.

Finanssiala panostaa muun muassa vahingontorjuntaan, edistää vastuullista sijoittamista ja luotonantoa, sähköistä asiointia sekä alan henkilöstön hyvinvointia. FA: jäsenyritykset raportoivat aktiivisesti omista vastuullisuustoimistaan.

Rikollisen toiminnan ja vahinkojen ehkäiseminen

Toimimme aktiivisesti kaikenlaisen epärehellisen ja rikollisen toiminnan ehkäisemiseksi yhteistyössä poliisin ja viranomaisten kanssa. Vahinkojen torjunnassa ala toimii yhteistyössä eri toimijoiden kanssa myös tekemällä ohjeita ja muistilistoja. Torjuttu vahinko on aina parempi kuin korvattu vahinko.


 Katso myös

 Hae aiheesta