Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön
SharePoint
Finanssiala > Linjaukset > Vastuullisuus

Vastuullinen finanssiala

EDISTÄMME KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ

Suomalainen finanssiala toimii vastuullisesti. Kuluttajien luottamus alaan onkin eurooppalaisittain korkealla tasolla. Finanssialan vastuullisuus merkitsee kestävän kehityksen periaatteiden sekä alan yhdessä luomien käytänteiden kuten hyvän arvopaperimarkkinatavan, pankkitavan ja vakuutustavan noudattamista. Lainsäädännön ohella finanssiala ottaa huomioon toimintaansa liittyvät sosiaaliset, taloudelliset ja ympäristövaikutukset.

Finanssiala panostaa muun muassa vahingontorjuntaan, edistää vastuullista sijoittamista ja luotonantoa, sähköistä asiointia sekä alan henkilöstön hyvinvointia. Alan toimijat raportoivat aktiivisesti omista vastuullisuustoimistaan.

Suomalainen finanssiala tukee Pariisin ilmastosopimuksen toimenpiteitä, joiden tavoitteena on pitää maapallon keskilämpötilan nousu selvästi alle kahdessa asteessa ja tähdätä toimiin, joilla lämpeneminen saataisiin rajattua alle 1,5 asteen. Ilmastonmuutoksella on vaikutusta myös rahoitusvakauteen. Finanssialalla on merkittävä rooli rahoituksen kohdentamisessa kestävän kehityksen mukaisiin kohteisiin.

Nuorten talousosaamisen edistäminen on yksi alan tärkeitä vastuullisuusteemoja. Suomalaisilla tulee olla hyvät tiedot ja taidot oman talouden hallintaan sekä käsitys markkinoiden toimintaperiaatteista.

Finanssiala ry (FA) on tehnyt neljä kestävän kehityksen toimenpidesitoumusta, joiden tavoitteena on lisätä yhteiskunnan resurssitehokkuutta ja pienentää hiilijalanjälkeä.

 Katso myös

 Hae aiheesta