Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön
SharePoint
Finanssiala > Linjaukset > Vastuullisuus > Veronkierto ja rahanpesu

Kamppailu rahanpesua ja veronkiertoa vastaan

Finanssiala on mukana yhteiskunnallisessa kamppailussa veronkiertoa, verovälttelyä ja rahanpesua vastaan.

Rahanpesussa tavalla tai toisella laittomasti hankittua varallisuutta pyritään muuttamaan laillisen näköiseksi häivyttämällä rahan alkuperä. Yleensä raha pyritään tällöin siirtämään pankkien tai muiden finanssialan toimijoiden kautta. Rahalaitokset toki kokevat tärkeäksi, ettei niitä käytetä tässä tarkoituksessa hämärän toiminnan peittelyssä. Rahalaitoksia koskee myös lainsäädäntö, joka vaatii tekemään ilmoituksen epäillyistä yrityksistä harjoittaa rahanpesua.

Miten rahanpesun torjuntaa voisi tehostaa entisestään?

  1. Finanssialan toimijoilla on oltava mahdollisuus vaihtaa keskenään tietoja epäilyttävistä liiketoimista.
  2. Viranomaisten resurssit rahanpesun torjumiseen on turvattava.
  3. Viranomaisten ja rahoitusalan väliseen tietojenvaihtoon on panostettava nykyistä enemmän.
  4. Valvontaa on vahvistettava rahanpesun torjumiseksi sekä kansallisella että EU-tasolla.
Vuonna 2019 suomalaiset pankit tekivät rahanpesun selvittelykeskukselle yli 10 000 ilmoitusta epäilyttävistä liiketoimista. Rahanpesun torjuntaan käytetään suomalaisissa finanssilaitoksissa vuosittain satojahenkilötyövuosia ja kymmeniä miljoonia euroja.

Veronkiertoon puututtava kansainvälisillä pelisäännöillä


Veroparatiisien yhteydessä puhutaan kansainvälisistä rahanliikkeistä. Eri asioita ovat verojen välttely ja kierto, aggressiivinen verosuunnittelu ja kansainvälinen verokilpailu.

Verojen välttely ja kierto tarkoittaa verojen maksamatta jättämistä. Se on aivan yksiselitteisesti laitonta toimintaa. Suomella on mahdollisuus joihinkin omiin toimiin, mutta tehokkuutta saadaan aikaan vain kansainvälisellä yhteistyöllä. Finanssiala kannustaa EU:ta toimimaan aktiivisesti, jotta veronkierto saadaan yhteisillä pelisäännöillä kuriin.

Veroparatiisien ja veronkierron kitkemiseen tähtäävien toimien on oltava kansainvälisesti mahdollisimman laajoja. Mielestämme EU:n on aktiivisesti edistettävä OECD:n ja muiden foorumien kautta verokeinottelun estämistä. Vain silloin niillä on riittävää vaikuttavuutta.

Mitä veronkierron kitkemiseksi on tehtävä seuraavaksi?

  1. Tietojenvaihtoon liittyvät hankkeet on yhtenäistettävä, jotta raportoinnissa ei ole päällekkäisyyksiä.
  2. Uusien toimenpiteiden ei pidä asettaa suomalaisia toimijoita muita huonompaan asemaan.
  3. Veronkierto ja harmaa talous saadaan kuriin yhteisillä kansainvälisillä pelisäännöillä. EU:n on toimittava aktiivisesti kansainvälisten pelisääntöjen luomiseksi.
  4. Verokilpailua tarvitaan. Suomen yritysverotus on pidettävä kilpailukykyisenä.
Finanssialalle on tärkeää, että kaikessa toiminnassa asianmukaiset verot maksetaan sinne, minne ne kuuluvat oikea-aikaisina ja oikean suuruisina. Laittoman ja laillisen rajamailla toimivalla aggressiivisella verosuunnittelulla ei ole tarkkaa määritelmää. Yleensä se tarkoittaa, että yritykset käyttävät hyväkseen eri maiden verojärjestelmien muotoseikkoja tai niiden keskinäisiä eroja tarkoituksenaan vähentää omaa verotaakkaansa.

Lainsäädännön välimaastoon jäävän käsitteen sisältö tulisikin määritellä täsmällisemmin erotuksena laillisesta ja hyväksyttävästä verokilpailusta. Näin myös oikeusvarmuus paranisi.

 Katso myös

 Hae aiheesta