Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön
SharePoint
Finanssiala > Meistä

Suomalaisen finanssialan ääni Euroopassa ja Suomessa

 

Finanssiala ry kokoaa suomalaisen finanssialan näkemyksiä yhteen ja ajaa jäsentensä etuja. Olemme jäsenistömme taitavin ja tehokkain edunvalvoja, vahvin äänitorvi ja paras vaikuttaja sekä kotimaassa että Euroopassa. Tahdomme kulkea suomalaisen edunvalvonnan kärkijoukossa.

Edustamme isoa osaa Suomessa toimivista pankeista, henki-, työeläke- ja vahinkovakuutusyhtiöistä sekä rahasto- ja rahoitusyhtiöistä ja arvopaperivälittäjistä. Laaja edustus tekee meistä Euroopassa ainutlaatuisen finanssialan edunvalvojajärjestön, sillä yleensä eri tyyppiset finanssialan yhtiöt ovat järjestäytyneet omien etujärjestöjensä alle.

Kattava jäsenistö tekee meistä vahvan toimialajärjestön, jonka mielipiteet otetaan vakavasti.

Mitä teemme?

Perustehtävämme on vaikuttaa finanssialaa koskevaan lainsäädäntöön ja päätöksentekoon. Rakennamme toiminnallamme sellaista Suomea ja Eurooppaa, jossa jäsenemme voivat liiketoiminnallaan lisätä suomalaista hyvinvointia.

Teemme päättäjät tietoisiksi siitä, millaiset vaikutukset erilaisilla säädöksillä on finanssialaan ja sitä kautta yhteiskuntaan ja kansalaisiin. Tuomme asiantuntemusta lainvalmisteluun ja osallistumme finanssialaa koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun. Toimimme myös työmarkkinaosapuolena edustaen finanssialan työnantajia.

Ajamiimme asioihin voi tutustua yksityiskohtaisesti Linjaukset-sivulla. Siellä esittelemme ajankohtaisia kantojamme päivänpolttaviin asioihin ja pitemmän ajan laajempia tavoitteitamme.

Suuri osa suomalaista finanssialaa koskevasta päätöksenteosta tehdään EU-tasolla. EU-edunvalvontakantoihimme voi tutustua EU-sivuillamme.

Avointa edunvalvontaa

Tahdomme tehdä edunvalvontatyöstämme eli lobbauksesta avointa ja läpinäkyvää. Olemme tehneet lobbaustyöllemme periaatteet, joiden mukaan toimimme. Ne ovat seuraavat:

  • Kerromme avoimesti, ketä edustamme ja mitkä ovat tavoitteemme.
  • Otamme asioihin kantaa finanssialan edunvalvojan roolissa.
  • Valmistelemme asiamme huolella yhdessä jäsentemme kanssa ja toimimme oikeaan aikaan.
  • Kerromme kaikki asiaan liittyvät olennaiset näkökulmat, myös erilaiset mielipiteet.
  • Varmistamme, että viestimme ymmärretään oikein.
  • Emme anna tai vastaanota lahjoja, jotka voivat vaikuttaa omaan tai lahjan saajan päätöksentekoon.
  • Vieraanvaraisuudessa noudatamme tavanomaisia ja kohtuullisia järjestelyjä.

Olemme tiiviisti mukana alan eurooppalaisessa edunvalvonnassa kattojärjestöjen EBF:n (European Banking Federation), Insurance Europen ja EFAMA:n (European Fund and Asset Management Association) kautta. Olemme myös pohjoismaisen arvopaperiyhdistyksen (Nordic Securities Association) aktiivinen jäsen.

Finanssiala ry on rekisteröitynyt osaksi Euroopan komission avoimuusrekisteriä. Edunvalvojien rekisterin tarkoituksena on kertoa kansalaisille organisaatioista, jotka pyrkivät vaikuttamaan Euroopan unionin päätöksentekoprosesseihin. Avoimuusrekisteri valvoo tällaista toimintaa hyvän edunvalvontatavan avulla.

Haluamme olla kantamassa yhteiskunnallista vastuuta myös osallistumalla poliittisen toiminnan tukemiseen. Olemme tukeneet meitä lähestyneitä puolueita ja niiden ehdokkaita vuoden 2019 eduskuntavaaleissaFA:sta on otettu osaa muun muassa maksullisiin vaaliseminaareihin sekä puhujina että osallistujina. Edellisten vaalien tuetut ehdokkaat pdf-tiedostoina: vuoden 2014 eurovaalit ja vuoden 2015 eduskuntavaalit. 

 Miten Finanssiala ry syntyi?

​Pankkiyhdistys, Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto, Rahoitusyhtiöiden Yhdistys ja Finanssityönantajat yhdistivät voimansa Finanssialan Keskusliitoksi vuoden 2007 alussa. Vuoden 2009 alusta lähtien mukana on ollut myös Arvopaperivälittäjien yhdistys. Suomen Sijoitusrahastoyhdistys liittyi mukaan 1.9.2009. Finanssialan Keskusliitto vaihtoi nimensä Finanssiala ry:ksi toukokuussa 2017.

 Neuvoa kuluttajille

​Vakuutus- ja rahoitusneuvonta (Fine)

on finanssialalla toimiva neuvontatoimisto. Tehtävänä on neuvoa ja auttaa kuluttajia, pienyrittäjiä ja niihin verrattavia asiakkaita vakuutus-, pankki- ja sijoitustoimintaa koskevissa asioissa.
www.fine.fi

Finanssiasiakas.fi (Fiva)

Finanssivalvonnan kokoamaa tietoa pankkipalvelujen käyttäjille, vakuutusasiakkaille, säästäjille ja sijoittajille.
www.finanssiasiakas.fi