Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön
SharePoint
Finanssiala > Meistä > Strategia

Strategia 2016 – 2019

 
Suomalainen finanssiala on vahva ja vastuullinen hyvinvoinnin rakentaja. Tämä tahtotila on ollut pohjana Finanssiala ry:n perustehtävää määriteltäessä. FA:n hallitus hyväksyi 23.11.2015 uuden strategian vuosille 2016 – 2019.

FA:n tahtotila on olla taitavin ja tehokkain edunvalvoja uudistuvalla finanssialalla. Tehtävänä on rakentaa jäsenyrityksille toimintaympäristöä, jossa ne voivat liiketoiminnallaan lisätä suomalaista hyvinvointia. Pankit, henki-, työeläke- ja vahinkovakuutusyhtiöt, rahastoyhtiöt, rahoitusyhtiöt ja arvopaperinvälittäjät hoitavat liiketoimintaansa vastuullisesti ja voivat auttaa Suomea menestymään. Osa toimijoista hoitaa myös lakisääteisiä sosiaaliturvaan kuuluvia vakuutuksia.

Strategian keskeinen tavoite on terävöittää edunvalvontaamme talouden ja politiikan murroksessa. Digitalisaatio, uusi eurooppalainen ja kotimainen sääntely-ympäristö sekä Suomen talouden ja politiikan haasteellinen tilanne vaativat FA:ta keskittymään alan tärkeimpiin yhteisiin asioihin.

 

Finanssiala ry on jäseniään varten. FA:lla on hoidettavanaan paljon edunvalvonta-asioita, joissa jäsenillä on yhteinen intressi valvottavanaan. Yhteisestä edunvalvontapöydästä hyötyvät sekä pienet että suuret finanssialan toimijat. Finanssialan asiakkaankin etu on, että ala tunnistaa yhdessä ennakoivasti, millaisia vaikutuksia sääntelytulvalla on asiakkaisiin. Sitä työtä ei finanssialan yritys yksin kykene hoitamaan. Se on vastuullista työtä yhteisessä edunvalvonnan pöydässä.

FA on ”enemmän kuin osiensa summa”. Tämä edellyttää selkeää ja ratkaisuja hakevaa kannanmuodostusta yhdessä jäsentemme kanssa. Päättäjien ymmärrystä alan merkityksestä ja vaikutuksista on lisättävä. Vaikuttamisellamme varmistamme, että finanssialan kokonaisetu huomioidaan päätöksenteossa. Tällöin jäsenyrityksemme voivat liiketoiminnallaan lisätä suomalaista hyvinvointia.

Tavoitteena on pitää kotimainen sääntely-ympäristömme ajan tasalla ja kansainvälisesti kilpailukykyisenä. Digitalisaatio on suuri mahdollisuus pankki- ja vakuutustoiminnalle, mikäli me osaamme rohkeasti tarttua digi-innovaatioihin ja tarjota ne asiakkaille arjen helpottamiseksi. Tarvitsemme vahvaa yhteistä edunvalvontaa EU-pöydissä. Viime vuosina tapahtunut sääntelyn lisääntyminen ei tätä tarvetta vähennä, vaan päinvastoin yhteistyön tarve lisääntyy.

 
Edunvalvonnallamme tuemme finanssialan menestymisen edellytyksiä. Digiloikan vauhdittaminen vaikuttamalla säädösympäristöön ja infrastruktuuriin saa aikaan alalle kilpailuetua, tehostamista ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Hyvinvointipalveluiden kokonaisrahoituksen uusjaossa tavoitteenamme on finanssialan liiketoiminnan merkittävä lisääminen erityisesti ikääntyneimpien kansalaisten hyvinvointipalveluiden rahoituksessa.

Panostamme myös finanssialalla tehtävän työn tuottavuuteen ja kilpailukykyyn viemällä läpi uudistuksia alan työehtosopimuksiin. Joustavilla ja rohkeilla ratkaisuilla varmistamme, että meillä on finanssialalla osaavaa ja hyvinvoivaa henkilöstöä myös tulevaisuudessa.

 Katso myös

 Hae aiheesta