61 prosenttia suostuisi iäkkäänä älytekniikalla seurattavaksi

Jopa 61 prosenttia suomalaisista haluaa aikanaan ikäihmisenä, että hänen liikkumistaan ja tilaansa seurattaisiin älyteknologian avulla, jos hän asuisi yksin. Tieto käy ilmi LähiTapiolan Arjen katsauksen kyselytutkimuksesta.

​Lähes 60 prosenttia suomalaisista on hyvin tai vähintään varovaisen kiinnostuneita älyteknologian, eli esimerkiksi erilaisten sovellusten käytöstä oman turvallisuuden parantamisessa.

Tilanteessa, että vastaajat olisivat ikäihmisenä seurannan kohteena, 37 prosenttia toivoisi tiedon poikkeavasta voinnista menevän terveydenhuollon ammattilaiselle. Toiseksi toivotuin tiedon saaja olisivat omat aikuiset lapset. Esimerkiksi naapurille tiedon välittäisi vain 2 prosenttia vastaajista.

”Tämä kertonee siitä, että yksityisyys halutaan säilyttää silloinkin, kun olisi seurannan alla. Selkeä enemmistö kuitenkin olisi valmis siihen, että hänen terveyttään ja turvallisuuttaan seurattaisiin ikäihmisenä älyteknologian avulla. Suoraan kielteisesti vastaavien osuus on melko pieni. Tässä nähdään enemmän hyötyjä kuin haittoja”, sanoo LähiTapiolan projektijohtaja Antti Määttänen.

”Arjen katsauksessa halusimme kysyä asiaa nyt heiltä, jotka olisivat seurannan kohteena. Tulos vahvistaa käsitystämme, että uudenlaisia ratkaisuja tarvitaan etenkin, kun iäkkäiden ihmisten kotona asumista halutaan pidentää. Heille ja heidän läheisilleen täytyy tarjota nykyistä kattavampia keinoja pärjäämiseen, jotta elämänlaatu pysyy hyvänä”, Määttänen sanoo.

Miehet ja nuoret olivat hieman muita kielteisempiä tai epävarmempia halukkuudestaan olla itse ikäihmisenä, yksin kotona asuessaan, seurattavana älyteknologian avulla.