Aalto-yliopisto perustaa omistajaprofessuurin edistämään suomalaista omistajaosaamista

Aalto-yliopistoon perustetaan omistajuuden professuuri. Professuurin avulla edistetään akateemista tutkimusta ja opetusta sekä kasvatetaan suomalaista omistajaosaamista ja omistajuuden kulttuuria. Lahjoitusvaroin perustettava professuuri sijoittuu Kauppakorkeakouluun.

Uusi professuuri liittää omistajuuden kiinteäksi osaksi akateemista tutkimusta ja opetusta, vahvistaa suomalaista omistajaosaamista ja omistajuuden kulttuuria sekä tuottaa laadukasta tutkimustietoa yhteiskunnallisen keskustelun ja päätösten tueksi.

”On erittäin hieno päätös, että kotimainen omistajuus halutaan tuoda osaksi akateemista tutkimusta ja opetusta sekä tukemaan yhteiskunnallista päätöksentekoa”, toteaa Finanssiala ry:n toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi.

Samoilla linjoilla on Aalto-yliopiston rehtori Ilkka Niemelä, joka pitää omistajuuden professuuria erittäin merkittävänä.

”Omistajuudella on suuri merkitys työllisyydelle, investoinneille, vero- ja vientituloille ja koko yhteiskunnan hyvinvoinnille. Siksi on upeaa, että Suomi saa ensimmäisen alan tutkimukseen ja opetukseen keskittyvän professuurin”, Niemelä sanoo tiedotteessa.

Professuuri on mukana luomassa omistajuudelle ja sijoittamiselle myönteistä ilmapiiriä ja toimintaympäristöä. Yksi osa ilmapiiriä on pidättäytyä äkillisistä ja keskenään ristiriitaista sääntely- ja veromuutoksista. Sijoittaminen on pitkäjänteistä toimintaa, ja epävarmuus tulevasta sääntelystä ja verotuksesta jarruttaa sijoittamisen kasvua.

Myös kiinnostus vastuulliseen sijoittamiseen on kasvava megatrendi. Se on tärkeä nivoa tiukasti osaksi omistajuuden tutkimusta ja opetusta.

”Omistajuus on yksi talouskasvun ja työllisyyden keskeisimmistä rakennuspalikoista. On tärkeää, että tavallisten suomalaisten mahdollisuuksia vaurastua sekä osallistua aktiivisesti yritysten toimintaan omistamisen avulla vahvistetaan ja tietoisuutta omistamisesta lisätään”, Kauppi summaa.

Aalto-yliopiston tiedote.