Aikuisten narkolepsiatapaukset käsitellään uudelleen

Lääkevahinkovakuutuspooli
ottaa uudelleen käsittelyyn kaikki Pandemrix-rokotteisiin liittyvät,
hylätyt korvaushakemukset, joissa hylkäyksen perusteena on ollut hakijan
19 vuotta korkeampi ikä.

​Syynä tähän on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n uusi selvitys, jonka mukaan myös aikuisten riski sairastua narkolepsiaan oli 3-5-kertainen samanikäisiin rokottamattomiin verrattuna. Aikaisemmissa selvityksissä rokotteen ja narkolepsian välinen syy-yhteys oli todettu vain alle 19-vuotiailla lapsilla ja nuorilla.

Uusintakäsittelyyn otetaan 18 hylättyä hakemusta ilman korvauksenhakijan erillistä pyyntöä. Jokainen tapaus arvioidaan yksilöllisesti.

Lääkevahinkovakuutuspooli on tähän mennessä saanut yhteensä 184 Pandemrix-rokotteeseen liittyvää vahinkoilmoitusta. Niistä myönteinen korvauspäätös on annettu 122 tapauksessa.