Ajoneuvojen sähköinen vakuuttaminen ja rekisteröinti lisääntyneet reippaasti – ilmastotavoitteisiin silti vielä matkaa

Ajoneuvojen sähköiset rekisteröintitapahtumat ovat kasvaneet merkittävästi. Rekisteröintiä varten tehtävät asiointimatkat ja niiden myötä hiilidioksidipäästöt ovat kuitenkin laskeneet vain vähän. Tämä johtuu muun muassa siitä, että h ankalimpia asioita hoidetaan yhä rekisteröintitoimipaikoilla. U udet sähköiset palvelut ovat helpottaneet tilapäisten muutosten tekemistä ajoneuvorekisteriin.

Ajoneuvojen vakuuttaminen ja rekisteröinti samassa sähköisessä järjestelmässä on ollut mahdollista vuoden 2015 lopulta. Finanssiala ry (FA), Liikennevakuutuskeskus (LVK) ja Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi tekivät yhteisen kestävän kehityksen sitoumuksen, jonka avulla selvitetään, kuinka paljon uudet sähköiset järjestelmät vähentävät hiilijalanjälkeä. Laskennassa on selvitetty muun muassa rekisteröinnin tapahtumamäärät eri alueilla Suomessa, rekisteröinnistä aiheutuvat liikenne- ja paperivirrat sekä vakuutusyhtiöiden palveluissa tehdyt toimenpiteet.

Ajoneuvojen rekisteröintitapahtumien määrä Trafin sähköisessä järjestelmässä on kasvanut 3,5 miljoonasta 4,7 miljoonaan vuosien 2014–2017 aikana.

”Useimmissa ajoneuvojen rekisteröintilajeissa on jo saavutettu vuodelle 2018 asetettu tavoitetaso. Sähköistämisen osalta ainoastaan ajoneuvojen ensirekisteröinti-ilmoitukset ovat jäljessä asetetuista tavoitteista”, toteaa kehityspäällikkö Esa Aaltonen Trafista.

Vaikka sähköistyminen on jo edistynyt hienosti, etenee sähköisten palveluiden käyttöönotto kuitenkin eri tahtiin. Vakuutusyhtiöiden sähköisissä järjestelmissä auton vakuuttamisen ja rekisteröinnin kasvu on ollut tasaista, mutta varsinaista kasvupyrähdystä odotetaan vielä. Vuoden 2017 loppuun mennessä vain noin neljä prosenttia ajoneuvojen vakuuttamisen ja rekisteröinnin eAsioinnista on tapahtunut vakuutusyhtiöiden järjestelmien kautta.

”Ajoneuvon vakuuttaminen ja rekisteröinti onnistuvat vakuutusyhtiön sähköisessä palvelussa yhdellä kertaa. Uskon, että ihmiset osaavat hyödyntää tätä helppoa mahdollisuutta tulevaisuudessa yhä enemmän”, kertoo vakuutuspäällikkö Lauri Linna LVK:sta.

Liikennevakuutus ja rekisteröinti ovat lain mukaan pakollisia. Ajoneuvo tarvitsee voimassa olevan liikennevakuutuksen, jotta se voidaan rekisteröidä. Liikennevakuuttaminen ja rekisteröinti on sähköisesti mahdollista vakuutusyhtiöiden palveluissa. Myös Trafin palveluissa voi rekisteröinnin tehdä sähköisesti, mutta tällöin liikennevakuutus tulee olla tehtynä etukäteen. Rekisteröinnin voi edelleen tehdä myös asioimalla henkilökohtaisesti esimerkiksi katsastusasemalla. Henkilökohtainen asiointi on hiukan sähköistä asiointia kalliimpaa.

Tavoitteena puolittaa hiilidioksidipäästöt

Kestävän kehityksen sitoumuksen edistymistä on seurattu vuosittain erilaisin mittarein, ja vuosi 2018 on sitoumuksen viimeinen. Asiointitapojen muutos ottaa aikansa, mutta tässä vaiheessa näyttää jo siltä, että sähköinen asiointi on edistynyt hienosti.

”Sitoumusta tehdessämme arvioimme alustavasti, että päästöt vähentyvän uuden toimintamallin myötä jopa puoleen. Tällä hetkellä vähennystä hiilidioksidipäästöihin on saatu 25 prosenttia, vaikka rekisteröintitapahtumien määrä on kasvanut yli 30 prosenttia. Keväällä 2019, kun asiointimatkojen muutosta tarkastellaan seuraavan kerran, saadaan nähdä, saavutettiinko kolmen vuoden seurantajaksolle asetetut tavoitteet hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä, sanoo johtava asiantuntija Timo Tuominen Finanssiala ry:stä.