Ajoneuvojen vakuuttaminen ja rekisteröinti yhdeksi ympäristöystävälliseksi tapahtumaksi

Ajoneuvorekisteröinnin CO2-päästöt voivat vähentyä jopa puoleen nykyisestä, kun autonsa rekisteröintiä tarvitsevat asiakkaat voivat marraskuusta lähtien ottaa käyttöön uuden rekisteröintitavan. Ajoneuvojen rekisteröinti on jatkossa mahdollista tehdä vakuuttamisen yhteydessä vakuutusyhtiön järjestelmässä. Finanssialan Keskusliitto (FK), Liikennevakuutuskeskus (LVK) ja Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi ovat tehneet yhdessä Kestävän kehityksen toimenpidesitoumuksen, jolla uutta toimintatapaa halutaan edistää ja samalla vähentää rekisteröinnistä syntyvää hiilijalanjälkeä.  

Toimenpidesitoumuksen tavoitteena on yhteistyössä kestävän kehityksen asiantuntijayrityksen Natural Interestin kanssa määritellä sähköisen ajoneuvorekisteröinnin päästövähennystavoitteet. Sähköisen rekisteröintipalvelun käytön lisääntymisen myötä saatavia hyötyjä ja hiilijalanjäljen pienenemistä seurataan neljä vuotta. Sitoumuksen edistymistä seurataan erilaisin mittarein. Ajoneuvoa ostettaessa on otettava lakisääteinen liikennevakuutus ja tehtävä rekisteri-ilmoitus Trafin ajoneuvoliikennerekisteriin. Liikennevakuutus voidaan tehdä vakuutusyhtiöiden verkkopalveluissa, mutta tällä hetkellä rekisteröinti vaatii auton ostajalta toimipisteessä käyntiä. Useissa toimipisteissä asiakas voi jo tänä päivänä hoitaa rekisteröinti- ja vakuutusasiat, mutta toimipisteissä käytetään rinnakkain sekä vakuutusyhtiöiden että Trafin järjestelmiä.

Ajoneuvojen rekisteröinti on mahdollista ajasta ja paikasta riippumatta

Uuden sähköisen toimintatavan myötä ajoneuvojen rekisteröinti on mahdollista ajasta ja paikasta riippumatta. Paperista rekisteröintitodistustakaan ei enää jatkossa tarvita. Toimintatavan muutoksella on vaikutusta, sillä ajoneuvojen rekisteri-ilmoituksia tehdään vuosittain reilut 2,2 miljoonaa kappaletta. ”Asiakkaan kokema palvelu ja laatu paranevat”, sanoo kehityspäällikkö Esa Aaltonen Trafista. Aaltosen mukaan sähköinen asiointi ja toimintamalli tuovat myös kustannustehokkuutta toimintaan. Sähköinen rekisteröinti ei poista mahdollisuutta henkilökohtaiseen asiointiin, vaan rekisteröinti voidaan hoitaa myös entiseen tapaan rekisteröintejä vastaanottavassa vakuutusyhtiössä, autoliikkeessä, katsastustoimipaikassa tai tms. taholla, jolla on edellytys toimia Trafin rekisteröintikumppanina. ”Ajoneuvolla on oltava voimassaoleva liikennevakuutus, jotta se voidaan rekisteröidä. Yli 99 %:ssa rekisteri-ilmoituksista käsitellään tietoa, joka löytyy myös ajoneuvon vakuutussopimuksesta ja vaikuttaa vakuutukseen”, sanoo Finanssialan Keskusliiton kehityspäällikkö Timo Tuominen. Yhteyspäällikkö Lauri Linna LVK:sta toteaa, että vakuuttamisen ja rekisteröinnin yhdistäminen samaksi tapahtumaksi virtaviivaistaa todella loistavasti olemassa olevia toimintatapoja. ”Prosessin kehittäminen hyödyttää kaikkia osapuolia, ja tämä näkyy suoraan myös toiminnan ilmastovaikutuksissa”, Linna jatkaa.

Sähköinen palvelu yksinkertaistaa prosessia

Uusi toimintamalli alentaa rekisteröinnin kustannuksia, paperisten ja skannattujen dokumenttien määrä vähenee, tulostaminen ja postitus vähenevät ja tuottavuus kasvaa yksinkertaisemman ohjeistuksen ja automaattisen prosessin myötä. Ajoneuvonsa rekisteröintipalvelua tarvitseva asiakas välttää liikkumisen palvelupisteelle käyttämällä sähköisiä palveluita. ”Asiakkaan liikkuminen on sen verran merkittävä osa koko rekisteröinnistä aiheutuvia päästöjä, että halusimme ottaa myös sen mukaan tarkasteluun. Toiveissa on, että tämä ohjaa koko toimialaa kehittämään palveluverkostoa ilmastoystävällisempään suuntaan”, selventää Trafin Esa Aaltonen. LVK ja Trafi käynnistävät asiakastiedottamisen uudesta sähköisestä rekisteröintitavasta lähempänä marraskuuta, jolloin uusi toimintatapa otetaan käyttöön.

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksella kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa

Kansallinen kestävän kehityksen toimikunta edistää kestävän kehityksen mukaisen yhteiskunnan rakentamista. Tekemällä toimenpidesitoumuksen julkishallinto, yritykset, yhteisöt ja kansalaiset sitoutuvat edistämään kestävää kehitystä työssään. Sitran isännöimä asiantuntijapaneeli antaa toimikunnalle tieteellistä tukea. Sitoutuminen kestävään kehitykseen tehdään oman erityisosaamisen pohjalta. Toimenpidesitoumuksen tavoitteena on toteuttaa konkreettisia toimenpiteitä, toimintatapojen muutoksia ja innovatiivisia kokeiluja jotka edistävät yhteisesti sovittuja tavoitteita. Kestävän kehityksen toimikunnan pääsihteeristö kerää toimenpidesitoumukset ja edistävät sitoumuksen toteutumista mm. tuomalla osapuolia yhteen. Sitoumukset ovat julkisesti nähtävillä. Finanssialan Keskusliiton, Liikennevakuutuskeskuksen ja Liikenteen turvallisuusviraston tekemän sitoumuksen tavoitteena on valtioneuvoston asettamien kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumusten tavoitteista edistää resurssiviisasta taloutta ja hiilineutraalia yhteiskuntaa. Lue lisää verkkosivuiltamme: Finanssialan Keskusliitto: Kestävän kehityksen sitoumukset Liikennevakuutuskeskus: Sähköinen rekisteröinti Trafi: Sähköinen rekisteröinti Ympäristöministeriö: Kestävä kehitys

Lisätietoja:
Liikennevakuutuskeskus: Yhteyspäällikkö Lauri Linna puh. 040 450 4591
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi: Kehityspäällikkö Esa Aaltonen puh. 029 5347 132

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat