Ajoneuvojen vakuuttaminen ja rekisteröinti yhdistyivät – CO2-päästöt putoavat puoleen

Ajoneuvoille pakollinen liikennevakuutus ja auton rekisteröinti saa aikaan
vuosittain noin 12 150  hiilidioksiditonnin päästöt. Ne vastaavat noin 70
miljoonan kilometrin ajoa henkilöautolla. Marraskuussa käyttöönotettu uusi
järjestelmä mahdollistaa ajoneuvojen rekisteröinnin vakuuttamisen yhteydessä.
Uusi sähköinen tapa toimia voi vähentää ilmastovaikutukset puoleen. Laskelmat
löytyvät tänään julkaistusta selvityksestä ”Ajoneuvojen vakuuttaminen ja
rekisteröinti sähköiseksi – järjestelmäuudistuksen vaikutukset 2014–2018”.

Finanssialan Keskusliitto (FK), ja Liikennevakuutuskeskus (LVK) ja Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi ovat tehneet yhteisen kestävän kehityksen toimenpidesitoumuksen, joka avulla halutaan mm. edistää uuden toimintatavan käyttöönottoa.

”Haluamme toimenpidesitoumuksen avulla osoittaa, kuinka sähköinen toimintatapa ajoneuvojen vakuuttamisessa ja rekisteröinnissä pienentää hiilijalanjälkeä, parantaa kansalaisten palvelua ja tuottaa hyötyä yhteiskunnalle. Kustannukset ja ympäristövaikutukset pienenevät”, kertoo kehityspäällikkö Timo Tuominen Finanssialan Keskusliitosta.

Asiointimatkojen väheneminen vaikuttaa päästöihin eniten

Asiakkaiden siirtyminen sähköisen palvelun käyttäjiksi on kokonaisuuden merkittävin yksittäinen ilmastoteko. Suurin merkitys päästöihin on asiointimatkoilla. Asiointimatkan keskimääräinen pituus on tällä hetkellä noin 23 kilometriä.

”Suomessa tehdään vuosittain erilaisia rekisteri-ilmoituksia noin 3,5 miljoonaa. Tällä hetkellä näistä suurin osa, 2,8 miljoonaa, tehdään paikan päällä toimipisteissä. Asiointimatkojen poisjääminen merkitsee hiilijalanjäljen pienenemisen lisäksi myös ajansäästöä palvelun sujuvoituessa”, kertoo kehityspäällikkö Esa Aaltonen Trafista.

Tämänhetkisen järjestelmän hiilidioksidipäästöt rekisteröintitapahtumaa kohti ovat keskimäärin 3,5 kg. Mikäli uudistus toteutuu nyt suunnitellussa mittakaavassa, putoavat laskennalliset päästöt per tapahtuma noin puoleen (1,7 kg CO2e, vähennystä 52 %).

”Tavoitteena on, että vuoteen 2018 mennessä 60 prosenttia asiakkaista olisi siirtynyt sähköiseen asiointiin”, kertoo yhteyspäällikkö Lauri Linna Liikennevakuutuskeskuksesta.

”Ajoneuvojen vakuuttaminen ja rekisteröinti sähköiseksi”- selvitys tehtiin laskemalla toimenpidesitoumuksen pohjalta sähköisen ajoneuvorekisteröinnin ja ajoneuvovakuutuksen uudis¬tuksen vaikutukset toiminnan hiilidioksidipäästöihin. Laskennassa määriteltiin vähennystavoitteet eri päästölähteille ja rekisteröin¬titoiminnalle vuosina 2015–2018. Tärkeimmäksi indikaattoriksi to¬dettiin hiilidioksidipäästöjen suuruus per rekisteröintitapahtuma.

Laskennassa selvitettiin myös nykyisen rekisteröinnin aluekohtaiset tapahtumamäärät, rekisteröinnistä aiheutuvat liikenne- ja paperi¬virrat sekä vakuutusyhtiöiden palveluissa tehdyt toimenpiteet. Lukuja tullaan seuraamaan vuositasolla. Laskelmat teki Natural Interest.

Lisätietoja:

Finanssialan Keskusliitto (FK)
Kehityspäällikkö Timo Tuominen puh. 020 793 4218
Viestintäpäällikkö Kristiina Siikala puh. 020 793 4273

Liikennevakuutuskeskus (LVK)
Yhteyspäällikkö Lauri Linna puh. 040 450 4591
Viestintäpäällikkö Leena-Mari Tanskanen puh. 040 450 4676

Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi)
Kehityspäällikkö Esa Aaltonen puh. 029 5347 132
Viestintäpäällikkö Milla Palmroos puh. 029 5345 413