Alivakuutussihteeri: Onko ilmastonmuutos hyvä bisnes vakuutusalalle?

Kokevatko vakuutusyhtiöt tappioita vai saavatko ne voittoja ilmastonmuutoksen myötä? Alivakuutussihteeri-podcastin kolmannessa jaksossa lähdetään liikkeelle kapakkakeskustelussa esitetystä näkemyksestä, jonka mukaan ilmastonmuutos avaisi vakuutusyhtiöille sauman voittojen tekoon. Podcastissa käydään läpi, mitä ilmastonmuutos todella vakuutusalalle merkitsee ja mitä ala voi tehdä kamppailussa ilmastonmuutosta vastaan.

Ilmastonmuutos lisää sään ääri-ilmiöitä, kuten myrskyjä ja tulvia. Niiden aiheuttamat vahingot nostavat maksettavien korvausten määrää ja sitä kautta myös vakuutusten hintoja. Vakuutustuotteita uhkaa silloin niin sanottu haitallinen valikoituminen: Ne, joilla riskit realisoituvat vain harvoin, alkavat kokea vakuutuksen liian kalliiksi ja jättävät sen ottamatta. Ne, joilla riskit taas realisoituvat usein, jäävät vakuutuksen piiriin. Seurauksena suuret korvaukset jakaantuvat entistä harvemman joukon kannettavaksi, mikä nostaa hintoja entisestään.

Jos tietyt sään ääri-ilmiöt käyvät todella säännönmukaiseksi, saattaa se vaikuttaa niiden aiheuttamien vahinkojen korvattavuuteen. Vakuutuksella ei ole tarkoitus korvata kuin poikkeuksellisia, odottamattomia vahinkoja. Täysin ennalta-arvattavia vahinkoja ei korvata.

”Poikkeuksellinen tulva on sitä, kun tulvii muualla kuin Pohjanmaalla – ja poikkeuksellinen tulva on, jos Pohjanmaalla tulvii muulloin kuin keväällä! Pohjanmaalla tulvii joka vuosi keväällä, joten vakuutuksen hoidon näkökulmasta tulee melkein kalliimmaksi vakuuttaa kuin jättää vakuuttamatta”, vanhempi alivakuutussihteeri Esko Kivisaari toteaa podcastissa.

Alueille, joilla tulvii säännönmukaisesti, ei siksi pitäisi lainkaan rakentaa, jotta tulvavahingoilta säästyttäisiin.

Vakuutusalan vasara ilmastonmuutokseen on rahoitus

Vakuutusala hallinnoi suurta sijoitusomaisuutta, jolla syntyviä vahinkoja korvataan. Niiden sijoittamisella ympäristön kannalta kestäviin kohteisiin voidaan vaikuttaa kouriintuntuvalla tavalla ilmastokamppailuun.

Esko Kivisaari on ollut mukana EU-komission asettamassa korkean tason asiantuntijaryhmässä, joka pohti miten finanssialan eri sektorit voivat edistää rahoitusvirtojen kohdistumista ilmastonmuutosta hillitseviin kohteisiin. Siinä myös vakuutusalalla on painava roolinsa.

”Oli hyvä, että EU-komissio teki heti asiantuntijaryhmän suositusten perusteella toimintasuunnitelman siitä, mitä ihan aktiivisesti kestävän rahoituksen edistämiseksi tehdään”, Kivisaari sanoo.

Kuuntele koko Alivakuutussihteeri-podcastin jakso Soundcloudista. Podcastissa pohditaan myös ilmastonmuutosta aiheuttavien yhtiöiden saattamista korvausvastuuseen sekä kansainvälistä jälleenvakuutusjärjestelmää.