Alivakuutussihteeri-podcast: Mitä tekee vakuutuslääkäri?

Alivakuutussihteeri-podcast pureutuu ensimmäisessä jaksossaan vakuutuslääkärijärjestelmään. Järjestelmää on julkisuudessa riepoteltu monelta kantilta, mutta mitä vakuutuslääkäri oikeastaan tekee?

Alivakuutussihteeri on tiukkaa asiaa vakuuttamisen maailmasta. Keskustelijoina podcastissa ovat vanhempi alivakuutussihteeri, FA:n varatoimitusjohtaja Esko Kivisaari ja nuorempi alivakuutussihteeri, FA:n asiantuntija Jussi Karhunen. Vakuutuksen merkitys riskien jakamisessa on maailmassa valtava, mutta harva oikeastaan pysähtyy koskaan sitä ajattelemaan. Mistä vakuuttamisessa on kysymys? Podcast-sarjassa käsitellään paitsi vakuutuksen filosofista luonnetta, myös vakuutusalan poliittisia ulottuvuuksia.

Vakuutuslääkärijärjestelmä on yksi alan ehdottomia kiistakysymyksiä. Järjestelmää on kritisoitu jo useamman vuoden ajan. Aihetta koskevan kansalaisaloitteen myötä se on taas noussut isoksi aiheeksi julkiseen keskusteluun. Usein kansalaiset kokevat epäoikeudenmukaisena, että vakuutuslääkäri saattaa evätä työkyvyttömyyseläkkeen, vaikka hoitava lääkäri olisi sitä suositellut. Ilman vakuutuslääkärijärjestelmää eri puolilla Suomea voisi saada työkyvyttömyyseläkkeen loppuiäksi aivan erilaisin perustein.

”Vakuutuslääkäri tekee puolueettoman arvion, täyttyvätkö korvauksen edellytykset. Julkisuudessa on erityisesti keskitytty tapauksiin, jolloin ihminen ei ole saanut korvausta, vaikka kokee olevansa siihen oikeutettu”, Kivisaari kiteyttää.

Alivakuutussihteerin ensimmäisessä jaksossa Kivisaari ja Karhunen käyvät muun muassa läpi, miksi henkilö voidaan katsoa työkykyiseksi johonkin muuhun työhön, kuin siihen mitä hän on siihen asti elämässään tehnyt.


Finanssiala ry:n Alivakuutussihteeri-podcastissa ilmestyy uusi jakso kahden viikon välein. Joka jakso sisältää tiukkaa asiaa vakuuttamisen maailmasta. Ohjelmaan voi ehdottaa aiheita ja antaa palautetta Twitterissä aihetunnisteella #alivakuutussihteeri.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat