Ammattikoulutus tehtävä helpoksi työntekijöille

Uudistuvan ammatillisen koulutuksen on palveltava myös työssä olevan henkilöstön osaamistarpeita. Ammattitutkinnon osia on voitava suorittaa osakokonaisuuksina ja ilman hallinnollista byrokratiaa. Ammatillista koulutusta ollaan parhaillaan uudistamassa.

Jos työntekijällä on osaamista joltain ammatin osa-alueelta, on hänen kannattavaa suorittaa kokonaisen ammattitutkinnon sijaan niitä osia tutkinnosta, joiden osaamista hänellä ei vielä ole. Tällaisia ovat muun muassa digitaaliset taidot, kuten sosiaalisen median tai erilaisten digitaalisten palvelukanavien hyödyntäminen asiakaspalvelussa.

Finanssialalle palkattiin viime vuonna lähes 700 merkonomitutkinnon suorittanutta henkilöä. Tämä on 20 prosenttia alalle viime vuonna palkatuista.

”Työnantajilla ja työntekijöillä olisi halua kouluttaa ja kouluttautua. Koko tutkinnon suorittaminen ei kaikissa tilanteissa ole tarpeellista, tutkinnon sijaan osaaminen on tärkeintä”, sanoo Finanssialan Keskusliiton tutkimuspäällikkö Tarja Kallonen.

Oman talouden opetusta lisää

Kun ammatillista koulutusta uudistetaan, on ammatillisessa peruskoulutuksessa kiinnitettävä huomiota omien taloudenhallinnan taitojen opetukseen. Taloustaitojen opetusta on syytä lisätä kaikilla koulutusasteilla. Talousopetuksen tarpeesta kertoo esimerkiksi maksuhäiriöiden viimeaikaiset ennätyslukemat.

Ammattikouluissa talouden hallinnan taitojen opettaminen on ensiarvoisen tärkeää, sillä erityisesti ammatillisen koulutuksen käyneillä nuorilla miehillä on ollut muita enemmän vaikeuksia opintolainojen hoitamisessa.