Arviointi: Suomen eläkejärjestelmä kestävä

​Suomen eläkejärjestelmä on kattava ja kestävä. Näin arvioivat kansainvälisesti arvostetut eläkealan asiantuntijat professorit Nicholas Barr ja Keith Ambachtsheer. Eläketurvakeskuksen toimeksiannosta tehty arviointi julkistettiin maanantaina 7. tammikuuta.

Barr suosittaa Suomelle eläkeiän alarajan nostamista suhteessa eliniän pitenemiseen. Hän ei usko eläkkeelle siirtymisiän nousevan nykyisillä kannustimilla. Ambachtsheer kehuu instituutioiden toimivuutta ja niiden sujuvaa työnjakoa, mutta kiinnittää huomiota Suomen työeläkelaitosten hallintokuluihin. Sijoitustoiminnan kulut ovat vertailuryhmän keskitasoa.

Koko arviointiraportti ja siihen liittyvä materiaali:
Kansainvälinen arvio Suomen työeläkejärjestelmästä (ETK)