Arvopaperikeskusasetus säilyttää monopolin

Eduskunnan talousvaliokunta hyväksyi osaltaan 27.4. pitkään käsittelyssä olleen hallituksen esityksen EU:n arvopaperikeskusasetuksen edellyttämistä muutoksista Suomen lainsäädäntöön. Asetuksen tavoitteena on ollut avata arvopapereiden selvitys- ja säilytystoimintaa kilpailulle. Tavoite jää kuitenkin toteutumatta, sillä Suomen lainsäädännössä säilyvä hallintarekisteröintikielto säilyttää arvopaperisäilytyksen monopolin estäessään käytännössä ulkomaisten arvopaperikeskusten toiminnan Suomessa. Esitetyssä mallissa yleisöjulkisuus ei myöskään parane kuten Finanssialan Keskusliitto (FK) aikanaan esitti.

​Arvopaperiasiantuntija Pauliina Lappeteläinen FK:sta pitää välttämättömänä, että hallituksen esitys arvopaperikeskusasetuksen voimaan saattamisesta etenee puutteistaan huolimatta. EU:n arvopaperikeskusasetus tuli voimaan jo syksyllä 2014. ”EU-asetus on Suomessa velvoittavaa lainsäädäntöä. On tärkeää, että kansallinen lainsäädäntö saadaan nyt linjaan asetuksen kanssa, vaikka kaikki asetuksen tavoitteet eivät toteudukaan.”

Finanssiala on kannattanut hallintarekisteröintikiellon poistamista Suomesta kokonaan. Omistusten julkisuuden säilyttämiseen FK esitti mallia, jossa uuden nettipohjaisen, julkisen kyselyjärjestelmän avulla reaaliaikaiset omistustiedot olisi saanut suomalaisten pankkien hallintarekisteröidyiltä ja omistajakohtaisilta tileiltä. FK:n ajama malli olisi säilyttänyt ja jopa laajentanut omistusten yleisöjulkisuutta Suomessa. Hallintarekisteröintikiellon poistaminen ja siihen kytkeytynyt uusi yleisöjulkisuusmalli eivät sisältyneet hallituksen esitykseen.

Hallintarekisteröintikiellon poistaminen olisi purkanut nykyisen osakesäilytyksen monopolin Suomesta. Tällä hetkellä Suomessa toimii vain yksi arvopaperikeskus, Euroclear Finland. Lappeteläisen mukaan vain harvat Euroopassa toimivat arvopaperikeskukset tarjoavat suoran omistuksen mallia, jota Suomen lainsäädäntö jatkossakin edellyttää.

”Käytännössä Euroclearin monopoliasema säilynee, sillä Suomen lainsäädäntö ei avaa kilpailua tasapuolisesti. Ulkomaisen arvopaperikeskuksen tulisi tehdä mittavia uudistuksia toimintoihinsa, jotta se pystyisi tarjoamaan Suomessa vaadittavaa suoran omistuksen mallia. Se ei ole kannattavaa, koska Suomen markkina on pieni ja poikkeus muusta Euroopasta, jossa hallintarekisteröinti on vallitseva arvopapereiden säilytystapa”, Lappeteläinen toteaa.

Arvopaperikeskusasetuksen voimaan saattamista koskeva hallituksen esitys siirtyy seuraavaksi eduskunnan täysistunnon käsittelyyn.