Asiakasviestintä mahdollisen työtaistelun vaikutuksista

Finanssialan Keskusliitto on tiedottanut 10.11.2011 pankkien toiminnasta mahdollisten työmarkkinahäiriöiden aikana. Pankit antavat asiakkailleen lisätietoa omilla verkkosivuillaan.​