Asiakkaat aiempaa tyytyväisempiä vakuutusyhtiöihin

EPSI Ratingin tuoreen raportin mukaan asiakkaat ovat aiempaa tyytyväisempiä vakuutuspalveluihin. Tämä näkyy niin yksityis- kuin yritysasiakkaidenkin piirissä.

​Kansainvälisessä vertailussa Suomi on asiakastyytyväisyydessä toisena Pohjoismaissa. Tulokset osoittavat trendinä, että myös asiakasuskollisuus on kasvanut jo kolmatta vuotta peräkkäin.

Yksityisasiakkaiden tyytyväisyys ennätyskorkealla

Tutkimuksen perusteella yksityisasiakkaiden tyytyväisyys vakuutusyhtiöihin on korkeimmalla tasolla, mitä mittauksia on vuosien mittaan tehty. Yhtiöistä Turva, LähiTapiola ja Fennia suoriutuvat parhaiten – ne saavat järjestyksensä mukaisesti korkeimmat arviot yksityisasiakkaiden tyytyväisyydessä.

Vakuutusyhtiöistä Ifin tulokset ovat ristiriitaisia – yhtiö on kuluttajien suosiossa, mutta tyytymättömyyttä esiintyy yritysasiakkaissa. If on yksityisasiakkaiden mielestä kehittänyt toimintaansa yhtiöistä eniten.

Yritysasiakkaat ovat vaativia, mutta kokevat myös saavansa vastinetta

Yritysasiakkaiden mielestä Pohjola on petrannut toimintaansa merkittävästi. Yhtiöltä saa heidän mukaansa parasta korvauspalvelua, minkä myötä tyytyväisyys Pohjolaan on noussut.

Asiakasuskollisuudessa LähiTapiola pärjää hyvin; sen asiakkaat ovat selvästi aiempaa uskollisempia. Parasta sijaa yritysasiakkaiden piirissä pitää Fennia. Se on kehittänyt asiakastyytyväisyyttä ja säilyttänyt kärkipaikkansa.

Ifilllä tulokset ovat pudonneet huomattavasti ja yritysasiakkaiden piirissä se saa alhaisimman tyytyväisyysasteen.

EPSI Rating on kansainvälinen analyysimenetelmä, joka mittaa liiketoimintojen ja organisaatioiden aineetonta pääomaa. Tutkimukset koskevat useita Euroopan maita. EPSin periaate on tutkia kaikkia vähintään 10 prosentin markkinaosuuden toimijoita. Myös pienempiä yhtiöitä tutkitaan, mikäli ne luovuttavat EPSille asiakasrekisterinsä.