ASP-järjestelmää päivitetään – mikä muuttuu?

Asuntosäästöpalkkio- eli ASP-järjestelmään suunnitellaan parhaillaan pientä
muutosta. Taustalla on pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelma. Ohjelmaan
on kirjattu “ASP-järjestelmän säästösopimuksen solmimisen ikäraja alennetaan 15
vuoteen.”

Ympäristöministeriö on valmistellut uudistuksesta hallituksen esitystä. ”Valmisteluvaiheessa ministeriössä lisättiin esitykseen tiukennus, jonka mukaan alle 18-vuotias saa säästää vain omalla työllään hankkimia varoja”, kertoo johtava lakimies Elina Kirvelä Finanssialan Keskusliitosta.
”Finanssiala vastustaa tätä rajausta omilla töillä ansaittuihin varoihin. Tällöin luodaan turhaa byrokratiaa ja asetetaan alaikäinen ASP-säästäjä muita säästäjiä huonompaan asemaan”, sanoo Kirvelä.

Lisäkorkoja koskevat säännöt säilyvät ennallaan

Lisäkoron maksamista koskevat säännöt ovat olleet samanlaiset jo vuosikymmeniä. Pankki maksaa talletukselle lisäkorkoa ASP-laissa säädetyn nojalla.

Lisäkorkoa saa säännöksen mukaan maksaa tallettamisen aloittamisvuodelta ja tämän jälkeen enintään viideltä kalenterivuodelta. Lisäkorkoa maksetaan, kun asuntosäästötallettaja on täyttänyt asuntosäästösopimuksen ehdot ja asuntoa koskeva kauppa on tehty.

Tallettajan vapaus säilyy

ASP-tallettaja ei ole sidottu ASP-tiliinsä ja hän voi koska tahansa lopettaa säästämisen. Tällöin hän nostaa varat ASP-tililtään ja saa niille säädetyn prosentin talletuskoron. ASP-tilinsä lopettanut voi myös alkaa säästää uudelleen.

ASP-säästäjä ei ole myöskään sidottu ottamaan lainaa siitä pankista, jonka kanssa ASP-sopimus on aikanaan tehty. Nykyisin ASP-säästäjä usein kilpailuttaakin lainatarjouksia useiden pankkien kesken.