ASP-järjestelmään esitetään perusteltuja uudistuksia – Finanssiala muistuttaa siirtymäaikojen tärkeydestä

ASP on pankkien ja valtion yhteinen ponnistus, jolla tuetaan nuorten ja nuorten aikuisten ensimmäisen asunnon hankintaa. Kuva: Shutterstock
  • Finanssiala kannattaa hallituksen esittämiä uudistuksia ASP-järjestelmään.
  • Muutokset edellyttävät vähintään 6, mielellään 12 kuukauden siirtymäaikaa muun muassa tietojärjestelmämuutosten vuoksi. Myös lakeja täydentävää sääntelyä ja ohjeistusta on päivitettävä.
  • FA on pettynyt, että lakiesityksessä ei ehdoteta muutoksia ASP-järjestelmän vanhentuneisiin korkoparametreihin.
  • 45 vuotta täyttäneen avopuolison rinnastaminen aviopuolisoon on kannatettava esitys.
  • Samoin säästösopimuksen yläikärajan nosto 44 vuoteen, mutta olisi harkittava, voisiko yläikärajan poistaa kokonaan.

ASP on pankkien ja valtion yhteinen ponnistus, jolla tuetaan nuorten ja nuorten aikuisten ensimmäisen asunnon hankintaa. Järjestely on osoittanut toimivuutensa niin lamassa kuin nousukaudenkin aikana. Tällä hetkellä ASP-tilin voi avata 15–39-vuotias, joka ei ole aiemmin omistanut asuntoa. Kun asunnon hankintahinnasta on säästetty vähintään 10 prosenttia, pankki voi myöntää ASP-lainan.

Finanssiala on tyytyväinen, että hallitus jatkaa ASP-järjestelmän kehitystä. Uusimmassa esityksessä olevat korjaukset ovat kannatettavia, mutta on tärkeää, että pankeille annetaan riittävästi aikaa tehdä tarvittavat tietojärjestelmä- ja muut muutokset sekä kouluttaa työntekijöitään. Tähän tulisi varata vähintään 6 kuukautta, mielellään 12 kuukautta.

”Nykymuodossa siirtymäaikaa esitetään vain sähköisen tiedonsiirtojärjestelmän käyttöönotolle. FA:n mielestä joko lakien voimaantuloa on myöhennettävä tai siirtymäaika on ulotettava koskemaan kaikkia ehdotettuja muutoksia”, huomauttaa Finanssiala ry:n johtaja, pääekonomisti Veli-Matti Mattila.

Ikäraja nousee, avopareille helpotusta

Esitettyjä uudistuksia ovat muun muassa 45 vuotta täyttäneen avopuolison rinnastaminen aviopuolisoon säästösopimusta tehtäessä sekä säästösopimuksen yläikärajan nosto 44 vuoteen. Mattilan mukaan näitä perusteltuja uudistuksia on helppo kannattaa.

”Yläikärajan poistamista kokonaan kannattaisi harkita. Raja on keinotekoinen ja rajaa mielivaltaisesti osan ensiasunnon ostajista ASP-järjestelmän ulkopuolelle.”

ASP-järjestelmään liittyy täydentävää sääntelyä ja ohjeistusta, jota tulisi päivittää lakimuutosten myötä. Muutoin muutosten käytännön vaikutukset lainanottajalle voivat jäädä odotettua vähäisemmiksi.

ASP-lainojen määrä ja lainakanta ovat nousseet tasaisesti kuluneen kymmenen vuoden aikana. Vuoden 2021 lopussa suomalaisilla oli ASP-lainoja lähes 52 000 kappaletta, ja lainakanta oli yli 4,6 miljardia euroa.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan