ASP-järjestelmän päivityksellä piristystä asuntokauppaan

Toivottavasti ASP-järjestelmän uudistus piristää asuntokauppaa, kun säästösopimuksen tekemisen yläikärajaa ehdotetaan nostettavaksi 30 vuodesta 39 vuoteen. Hallituksen esitys asuntosäästöpalkkiolain muuttamisesta annettiin tänään torstaina eduskunnalle.

”On hyvä, että yläikärajaa on tarkistettu, vaikka myös alaikärajan alentaminen olisi ollut paikallaan. Esitys ASP-korkotukilainojen enimmäismäärien nostaminen taas vastaa paremmin nykyistä hintatasoa ja helpottaa sopivan asunnon löytymistä erityisesti pääkaupunkiseudulla, mutta myös muualla”, asuntomarkkinoista vastaava lakimies Elina Kirvelä Finanssialan Keskusliitosta (FK) toteaa

Heinäkuun alussa 2016 voimaan tuleva lainakatto korostaa etukäteissäästämisen merkitystä asunnon hankinnassa. Asunnon ostajille on tulossa 90 prosentin lainakatto suhteessa vakuuksien arvoon. Ensiasunnon ostajille katto on 95 prosenttia.

Elina Kirvelä muistuttaa, että lainakatto iskee erityisesti ensiasunnon ostajiin. ASP-järjestelmä on hyväksi havaittu kannuste etukäteissäästämiselle. Etukäteissäästämisen myötä tarvittavan lainan määrä pienenee ja sitä kautta myös riskit. ”On hyvä, että saamme nyt uudistuksia järjestelmään. FK on vaatinut niitä jo pitkään”, Elina Kirvelä sanoo.

Alaikärajan laskeminen 15 vuoteen olisi perusteltua

Elina Kirvelä pitää harmillisena, ettei hallitus esittänyt joustoa myös alaikärajoihin laskemalla ASP:n alaikärajaa 15 vuoteen. ”Kun säästämisen voisi aloittaa jo hyvissä ajoin, ehtisi säästöjä omaan asuntoon kerryttää aiempaa kauemmin ja pienemmissä erissä. Nuori voi 15 vuotta täytettyään päättää itse ansaitsemistaan varoistaan, joten miksi hän ei voisi halutessaan satsata hyvään säästökohteeseen jo silloin. Toivottavasti asia korjataan lähivuosina myös tältä osin.”

Kirvelä pitää tervetulleena päätöstä nostaa ASP-korkotukilainojen enimmäismääriä. ”Rajoja on tarkistettu viimeksi vuonna 2009, kun oli nopea tarve elvyttää taloutta. Juuri nyt on vastaava oikea hetki korjata rajoja lähemmäksi vallitsevaa hintatasoa. Etenkin pääkaupunkiseudulla ASP-lainalla on viime vuosina saanut yhä vähemmän neliöitä.”

Asuntosäästöpalkkio-järjestelmä (ASP) on kasvattanut suosiotaan 2000-luvulla tehtyjen uudistusten seurauksena. ASP-järjestelmää hyödyntävien ensiasuntojen ostot ovat olleet kasvussa, vaikka muu asuntokauppa takkuilee.