ASP:n ikärajan lasku etenee

ASP:n ikärajan laskemisen valmistelua on hiertänyt
kysymys, miksi alle 18-vuotiaat asetetaan eriarvoiseen asemaan
täysi-ikäisiin verrattuna, koska vastaavaa rajausta ei ole 18 vuotta
täyttäneillä.

”Kyse on nuorten yhdenvertaisuudesta. Järkevintä olisi ollut, että rajaus omalla työllä ansaittuihin varoihin olisi kokonaan poistettu lakiesityksestä. On kuitenkin hyvä, että ympäristövaliokunta lavensi tulkintaa omalla työllä ansaituista varoista”, Finanssialan Keskusliiton (FK) johtaja Lea Mäntyniemi korostaa.

Valiokunnan mukaan alle 18-vuotias voi tallettaa ASP-tilille normaalien palkkatulojen ja esimerkiksi marjojen poiminnasta ja myynnistä saatujen tulojen lisäksi koulun tai oppilaitoksen stipendit ja muut vastaavat omaan suoritukseen pohjautuvat rahaerät.

Alaikäinen joutuu selvittämään varojen alkuperän

Valiokunta myöntää, että alaikäinen ASP-tallettaja joutuu myös esittämään pankille tietoja, joita järjestelmä ei edellytä täysikäiseltä, mikä saattaa vähentää järjestelmän houkuttelevuutta.

Finanssiala on muistuttanut, että rajausta omalla työllä ansaittuihin varoihin on vaikea valvoa pankeissa. Se edellyttäisi, että pankissa pitäisi kulloinkin palkkakuiteista varmistaa, että talletettu summa on omalla työllä ansaittu.

Ympäristövaliokunta korostaa, että Valtiokonttori ohjeistaa niin, että pankit voivat ilman kohtuuttoman suurta lisätyötä täyttää varojen alkuperästä varmistumista koskevan valvontavelvoitteensa. Yksi tapa valvonnan suorittamiseen on valiokunnan mukaan esimerkiksi ottaa käyttöön vuosittainen standardimuotoinen ilmoituslomake, jolla alaikäinen ASP-tallettaja ilmoittaa varojen alkuperän.

ASP-säästäminen on toimiva ja suosittu järjestelmä, jonka suosion kasvuun ovat vaikuttaneet sekä parantuneet ehdot että kiristyneet vaatimukset omarahoitusosuudesta asunnon hankinnassa yleisesti, valiokunta toteaa mietinnössään.

Hallituksen esityksen perustelujen mukaan säästämisen aloittaminen nuorempana parantaa nuorten aikuisten mahdollisuuksia itsenäistymiseen ja oman asunnon hankintaan nykyistä nopeammin. Ehdotuksen vaikutukset asuntomarkkinoihin arvioidaan vähäisiksi.