Asunto lihoiksi, mutta miksi?

Keskustelua veti Piia-Noora Kauppi (vas.). Paneelissa olivat Aino-Kaisa Pekonen, Anneli Taina ja Niku Määttänen.

Monella ikääntyneellä asunto on merkittävin omaisuuserä, mutta se ei välttämättä täytä vatsaa eikä kustanna lääkkeitä. Finanssiala ry:n Silver Economy Forumin keskustelutilaisuuden osallistujat pohtivat, pitäisikö ihmisiä kannustaa hyödyntämään asuntovarallisuuttaan vanhuuden hoivan rahoittamisessa.

Eläkeläisliittojen etujärjestön EETU ry:n hallituksen puheenjohtaja Anneli Taina toteaa, että tarkoituksenmukaisempaan asuntoon muuttaminen olisi monelle iäkkäälle järkevin ratkaisu. Asunnon vaihtamiselle ei vain ole paljonkaan houkuttelevia tekijöitä.

”Tähän voisi kehittää esimerkiksi jonkin vakuutuksen”, Taina ehdottaa ja jatkaa: ”Vakuutusjärjestelmän lisäksi pitäisi kehittää asumismuotoja. Ne ovat kehittyneet aivan liian vähän, kun huomioidaan, miten paljon maailma on muuttunut esimerkiksi digitalisaation myötä.”

Pekonen: Varallisuus ei vaikuta asiakasmaksuihin

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen nostaa esiin varallisuuden vaikutuksen asiakasmaksuihin. Pekosen mukaan lähtökohta on, että sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuissa huomioidaan tulot mutta ei varallisuutta.

”Varallisuus tarkoittaa useimmiten asuntoa. Omaisuuden realisointia ei ole edellytetty, eikä sellaista aiota esittääkään. Jos asiakas haluaa yksityisiä palveluita, hän rahoittaa ne itse mahdollisen vakuutuksen turvin.”

Ministeri Pekonen muistuttaa, että ikääntyminen kuormittaa usein ihmisen taloutta, sillä eläkkeellä tulot yleensä pienenevät ja esimerkiksi lääkkeet ja hoiva saattavat aiheuttaa kustannuksia. Omaisuuden, kuten asunnon, laittaminen lihoiksi olisi Pekosen mukaan yksi vaihtoehto hankkia hyvinvointiin rahoitusta. Se toki vähentäisi jäljelle jäävää perintöä.

”Nämä ovat yksilötason ratkaisuja, joihin julkisen vallan on hyvin vaikea vaikuttaa.”

Tilaisuutta vetänyt Finanssiala ry:n toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi toteaa, että tässä vaiheessa peliin astuukin finanssisektori.

”Finanssiyritysten yksi tärkeimmistä tehtävistä on tarjota ihmisille vaihtoehtoja muuttaa varallisuutta ostovoimaksi ja sitä kautta mahdollistaa ikääntyneillekin oman elämänlaadun parantaminen.”

Keskustelutilaisuus oli osa korkean tason Silver Economy Forumia, jonka järjestävät sosiaali- ja terveysministeriö, valtiovarainministeriö, Suomen Pankki ja Finanssiala yhdessä yhdysvaltalaisen kumppaninsa kanssa. Foorumi on osa Suomen EU-puheenjohtajuuskauden virallista ohjelmaa

Samaisessa tilaisuudessa julkaistiin alustavia tuloksia Etlan tutkimuksesta. Tutkimuksessa muun muassa todetaan, että iäkkäiden asuntovarallisuutta purkamalla voitaisiin lisätä yksilöiden omaa valinnanvaraa hoivapalveluissa.

”Samalla se kasvattaisi kulutukseen perustuvia verotuloja ja vapauttaisi perheasuntoja nuoremmille kotitalouksille”, huomauttaa Etlan tutkimusjohtaja Niku Määttänen.

Etlan arvion mukaan verotus on yksi jarruista asuntovarallisuuden purkamiselle. Tutkimusjohtaja Määttäsen mukaan hoivavakuutuksen korvaukset tulisi muuttaa verottomiksi ja asuntojen varainsiirtovero tulisi muuttaa kiinteistöveroksi.

”Ikääntyneet tarvitsisivat kilpailullisesti hinnoiteltuja kertamaksuisia eläkevakuutuksia, jotka tarjoaisivat tasaiset tulot loppuelämäksi. Elinikäisen eläkevakuutuksen ansiosta ihmisten ei tarvitse lykätä säästöjen kuluttamista siltä varalta, että he sattuvat elämään poikkeuksellisen pitkään”, Määttänen summaa.