Asunto-osakekirjojen muuttuminen biteiksi etenee

Ensimmäinen paperinen asunto-osake on onnistuneesti siirretty sähköiseen järjestelmään. Kaikkien nykyisten asunto-osakeyhtiöiden osakekirjat muutetaan sähköisiksi merkinnöiksi vuoden 2032 loppuun mennessä. Finanssiala ry (FA) oli viime vaalikaudella mukana rakentamassa sähköistä huoneistotietojärjestelmää, ja nykyhallitus on sitoutunut jatkamaan järjestelmän kehittämistä.

​Maanmittauslaitos on rekisteröinyt ensimmäisen paperiseen osakekirjaan perustuvan omistuksen huoneistotietojärjestelmään. Samalla tehtiin ensimmäinen paperisen osakekirjan mitätöinti Suomessa.

”On erinomainen uutinen, että osakekirjojen digitalisointi etenee. Sähköinen rekisteri säästää aikaa ja rahaa verrattuna papereiden siirtelyyn ja käsittelyyn”, sanoo Finanssiala ry:n lakimies Antti Laitila.

Digitalisointia olisi mahdollista vauhdittaa entisestään. Laitila ehdottaa, että paperisten osakekirjojen massasiirron mahdollistamista selvitettäisiin.

”Massasiirrolla pankit voisivat korvata hallussaan olevat asunto-osakeyhtiöiden paperiset osakekirjat keskitetysti ilman, että asiakkaan tarvitsee tehdä erillistä hakemusta.”

Sähköinen rekisteri parantaa osakehuoneistoja koskevien tietojen saatavuutta ja luotettavuutta. Uusien yhtiöiden osakkeista ei anneta enää lainkaan osakekirjoja. Rekisteriin tallennetaan myös osakehuoneistojen panttaustiedot, minkä lisäksi sinne on mahdollista lisätä myöhemmin yhtiön hallinnon, osakkeiden vaihdannan ja niiden vakuuskäytön kannalta tarpeellisia teknisiä ja taloudellisia tietoja.

Maanmittauslaitoksen uutinen

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat