Asunto-osakkeet saatava nopeammin rekisteriin

Paperisten asunto-osakekirjojen lopullinen sukupuutto siirtyi taas lähemmäksi, kun maa- ja metsätalousministeriö julkaisi luonnoksen osakehuoneistorekisteriin liittyvästä lainsäädännöstä. Aikaisemmin asunto-osakerekisterinä tunnetun uudistuksen myötä paperisista osakekirjoista luovutaan ja ne korvataan sähköisillä merkinnöillä. Rekisteri lisää asuinhuoneistoja koskevien tietojen luotettavuutta ja saatavuutta, kun tiedot huoneistojen omistuksesta, panttauksista ja muista ominaisuuksista saadaan koottua yhteen. Sähköisen rekisterin valmistumisessa saattaa kuitenkin mennä kymmeniä vuosia.

Rekisterilainsäädäntöä valmistelevassa työryhmässä mukana oleva Finanssiala ry:n (FA) lakimies Antti Laitila iloitsee hankkeen etenemisestä. ”Rekisterin perustaminen on ollut tavoitteenamme jo pitkään”, kertoo Laitila. ”Paperisista osakekirjoista luopuminen helpottaa sekä pankin että asiakkaan elämää, kun lappusia ei enää tarvitse siirrellä eikä pelätä, että ne hukkuvat. Rekisterin syntyminen on avuksi myös luottopäätöstä varten tarvittavia tietoja kerätessä ja vakuudenhallinnassa.”

Rekisteriä ylläpitää Maanmittauslaitos, ja se otetaan käyttöön alkuvuodesta 2019.

Pelkkää ruusuilla tanssimista rekisterihanke ei kuitenkaan ole. Rekisterin arvo käyttäjille riippuu sen tietosisällöstä, joka on karttumassa hitaammin kuin finanssiala toivoo. Ennen rekisterin käyttöönottoa perustettujen asunto-osakeyhtiöiden tiedot siirtyvät rekisteriin useiden vuosien mittaisen siirtymäajan kuluessa, ja niiden osakekirjat ollaan korvaamassa sähköisillä merkinnöillä lähinnä omistajanvaihdosten yhteydessä.

”Siirtymäaikoja tarvitaan, mutta nyt ehdotetut järjestelyt venyttävät niitä liikaa erityisesti paperista luopumisen osalta”, Laitila toteaa. Ehdotukset voivat merkitä sitä, että paperisista osakekirjoista eroon pääseminen kestää jopa kymmeniä vuosia, sillä monet asunnot eivät vaihda omistajaa kovin usein. Tämä voi pahimmillaan johtaa siihen, että rekisterin hyötyjen toteutuminen viivästyy huomattavasti ja hyödyt jäävät ennakoitua pienemmiksi.

”Jos siirtymäajat venyvät, toimijat joutuvat pyörittämään useampia osakehuoneistojen tietoja hyödyntäviä järjestelmiä rinnakkain, mistä syntyy lisäkustannuksia”, Laitila huomauttaa. ”Rekisterin tietoja käyttävän uuden liiketoiminnan kehittäminen ei myöskään houkuttele yhtä paljon, jos tietosisältö on pitkään suppea ja jos rekisteri kasvaa kovin hitaasti.”

FA perääkin lainsäädäntöratkaisuja, jotka mahdollistavat nyt suunniteltua nopeamman luopumisen paperisista osakekirjoista. ”Pankit ovat innokkaita kantamaan kortensa kekoon tässä hankkeessa ja kehittämään ratkaisuja, joilla rekisterin tietosisällön nopeampi kasvu onnistuu”, Laitila tähdentää.