Asuntolainahanojen kiristäminen ampuisi vuokrat kattoon

Asuntolainojen saannin vaikeuttaminen lisäisi vuokra-asuntojen kysyntää ja nostaisi vuokria entisestään. Tätä mieltä ovat sekä Finanssiala ry:n pääekonomisti Veli-Matti Mattila että entinen kansanedustaja, pitkän linjan vihervaikuttaja Osmo Soininvaara. Yksi keino velkaantumisen hillitsemiseen olisi positiivinen luottorekisteri.

Jossain on pakko asua. Kiristykset lainansaantiin kasvattaisivat vuokra-asuntojen kysyntää ja todennäköisesti nostaisivat vuokria entisestään. Investointien ja talouskasvun kannalta oleellinen työvoiman liikkuvuus heikkenisi, kun ihmisten olisi hankalampi vaihtaa asuntoa”, Mattila arvioi.

Finanssivalvonta (Fiva) on esittänyt tulosidonnaisia lainakattoja sekä tiukennuksia nykyiseen lainakattoon. Fivan tavoitteena on hillitä suomalaisten velkaantumista. Soininvaaran mielestä lainkattosääntelyn kiristäminen saattaisi vaikeuttaa esimerkiksi opiskelijoiden tilannetta, sillä vuokrat ovat etenkin Helsingissä korkeat ja esimerkiksi vanhempien avustuksella oman asunnon ostaminen hankaloituisi.

”Positiivinen luottorekisteri olisi yksi keino velkaantumisen suitsemiseen. Yksi iso asuntolaina ei vielä ole ongelma, mutta useiden päällekkäisten lainojen kanssa maksukyky voi olla heikoilla”, Soininvaara tuumaa.

Myös Finanssiala ry suhtautuu suopeasti positiiviseen luottotietorekisteriin. Siihen rekisteröidään tietoja velallisten jo olemassa olevista luotoista (ns. positiiviset tiedot). Suomessa positiivisten luottotietojen rekisteröinti on nykyisin mahdollista vain asiakkaan suostumuksella.