Asuntoluottodirektiivin toimeenpano etenemässä oikeaan suuntaan

EU:n asuntoluottodirektiivin kansalliseen toimeenpanoon liittyvä hallituksen esitys on annettu tänään 19.5.2016. Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutoksia kuluttajansuojalakiin ja eräisiin muihin lakeihin. Kuluttajansuojalakiin lisättäisiin uusi asuntoluottoja koskeva luku, johon sisältyisi säännöksiä muun muassa luoton peruuttamisoikeudesta, luottotarjouksen tekemisestä ja vakuuksien arvioinnista. Lisäksi keskeiset, luottoa koskevat tiedot annettaisiin tästedes kuluttajalle erillisellä vakiomuotoisella lomakkeella.

​Nollakorkolattia on sekä pankin että asiakkaan etu

”Pankkien kannalta on tärkeää, että esityksessä taataan luotonantajalle mahdollisuus saada luoton marginaali kokonaisuudessaan tilanteessa, jossa viitekorko on negatiivinen”, Finanssialan Keskusliiton (FK) johtaja Lea Mäntyniemi korostaa.

Käytännössä pankki voisi siis sisällyttää asuntoluottoon ehdon, jolla viitekorko rajataan nollaan sen painuessa negatiiviseksi. Tämä on tärkeä asia pankkien kannattavuuden ja vakavaraisuuden kannalta. Finanssivalvonnan mukaan korkolattioiden kieltäminen olisi kannattavuusnäkökulmasta ongelmallinen erityisesti sellaisille pienille pankeille, joiden varainhankinta perustuu pääosin talletuksiin.

”On tärkeää, että hallitus noudattaa ohjelmansa kirjausta, jonka mukaan EU-sääntelyn toimeenpanossa pidättäydytään kansallisesta lisäsääntelystä. Tämänkin takia hallituksen esitys on perusteltu, koska korkolattiakielto ei sisälly EU:n asuntoluottodirektiiviin, jota esityksessä ollaan toimeenpanemassa”, Mäntyniemi toteaa.

Lisäksi nollakorkolattian salliminen mahdollistaa sen, että pankit voivat jatkossakin tarjota asiakkailleen erilaisia viitekorkoja. Tämä tukee asiakkaiden valinnanmahdollisuuksia. Finanssivalvonta ja Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE ovat myös pitäneet ehdotetun kaltaista ratkaisua kuluttajienkin edun mukaisena.

Toimeenpanoaikataulu kiireinen

Esitysten ehdotetaan tulevan voimaan mahdollisimman pian hyväksymisensä ja vahvistamisensa jälkeen, mikä voi merkitä niiden tulemista sovellettaviksi jo muutaman kuukauden kuluttua. Aikataulu on Mäntyniemen mielestä haasteellinen.

Pankit ovat ryhtyneet päivittämään tietojärjestelmiään ja sisäisiä ohjeitaan hyvissä ajoin, mutta tietyt muutokset voidaan toteuttaa vasta sääntelyn lopullisen sisällön selvittyä. ”Luotonantajille tulisi taata riittävä siirtymäaika vaadittavien muutosten toteuttamiseen”, Mäntyniemi painottaa.