Asuntoluottojen lainakaton tiukennuksesta pitäisi luopua – nyt on torjuttava asuntokaupan seisahtumista ja kahden asunnon loukkuja

Perutaan tiukennukset
lainakattoon

Asuntojen hintojen nousu on hidastunut ja kaupankäynti vähentynyt. Nyt olisi tärkeää välttää toimia, jotka entisestään jäädyttävät asuntokauppaa. Kuva: Shutterstock
  • Finanssiala pitää perusteltuna Finanssivalvonnan (Fiva) päätöstä pitää pankkien muuttuva lisäpääomavaatimus ennallaan 0 prosentissa.
  • Myös asuntoluottojen lainakatto säilyy aiemmalla tasollaan.
  • Finanssialan mielestä lainakattoon viime vuonna tehdyn tiukennuksen peruminen olisi ollut perusteltua asuntomarkkinoiden tukemiseksi.

Fiva ei tee muutoksia pankkien muuttuvaan lisäpääomavaatimukseen tai asuntoluottojen lainakattoon. Lisäpääomavaatimuksen pitäminen 0 prosentissa on Finanssiala ry:n mielestä perusteltua. Asuntoluottojen lainakattoon viime vuonna tehdyn tiukennuksen peruminen olisi sen sijaan ollut perusteltua.

”Talousnäkymien muutos on heijastunut selvästi myös asuntomarkkinoille. Energian hinnan ja korkojen nousu sekä yleinen epävarmuuden kasvu ovat hiljentäneet asuntoluottojen kysyntää. Asuntojen hintojen nousu on hidastunut ja kaupankäynti vähentynyt. Nyt olisi tärkeää välttää toimia, jotka entisestään jäädyttävät asuntokauppaa. Esimerkiksi ensi vuoden alussa voimaan tuleva suositus enimmäisvelanhoitorasitteesta osuu hankalaan saumaan”, toteaa Finanssiala ry:n johtaja, pääekonomisti Veli-Matti Mattila.

Talouskasvun ja työllisyyden kannalta asuntomarkkinoiden toimintakyvyn turvaaminen on olennaista. Se myös ennaltaehkäisee esimerkiksi kahden asunnon loukkujen syntymistä. Samoin on pidettävä huolta siitä, että pankkien pääomavaatimukset eivät enää kiristy.

”On tärkeää, että pankkien lainanantokyky säilyy hyvänä, jotta niin yritys- kuin asuntoluototuskin voivat jatkua ennallaan ja tukea talouskasvua nykyisissä haastavissa olosuhteissa.”

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan