Auktorisoitu sijoituspalvelututkinto takaa sijoitusneuvojille yhtenäisen ammattitaidon

​Sijoittamisen perusteista on tulossa osa kansalaisten yleissivistystä. Siksi finanssiala pitää tärkeänä, että asiakaspalvelutehtävissä toimivilla sijoitusneuvojilla on yhtenäinen, vankka ammattitaito. Ensi vuoden alussa Finanssialan Keskusliitto (FK) auktorisoi nykyisen sijoituspalvelututkinnon ja suosittelee sen suorittamista kaikille sijoituspalvelutehtävissä työskenteleville.

Sijoituspalvelututkinnolla (APV1) ja sen jatkotutkinnoksi tarkoitetulla sijoitusneuvojan tutkinnolla (APV2) on takanaan jo 10 vuoden historia. Tähän mennessä APV1-perustutkinnon suorittaneita on noin 6 700.

– Sijoitusneuvonta perustuu asiakkaan ja neuvojan väliseen luottamukseen. Sijoitusneuvojan ammattitaito on avainasemassa tuon luottamuksen luojana, toteaa johtaja Markku Savikko Finanssialan Keskusliitosta.

Savikko kertoo, että useissa Euroopan maissa sijoituspalvelun tarjoaminen asiakkaalle edellyttää erityisosaamista ja auktorisoidun tutkinnon suorittamista. Nyt myös Suomessa sijoituspalvelualan henkilöstön pätevyysvaatimukset yhtenäistyvät, kun Finanssialan Keskusliiton tarjoamista sijoituspalvelualan tutkinnoista tulee ensi vuoden alusta lukien auktorisoituja.

Finanssialan Keskusliitto suosittelee, että kaikissa sijoituspalveluihin liittyvissä asiakaspalvelutehtävissä työskentelevät suorittavat jatkossa auktorisoidun sijoituspalvelututkinnon. Vaativissa tehtävissä oleville suositellaan sijoitusneuvojan tutkinnon suorittamista.

– Tutkinnon auktorisointia pidetään hyvänä asiana niin sijoituspalvelutehtävissä toimivien kuin palveluja tarjoavien yritystenkin keskuudessa. Alan keskeiset toimijat ovat sitoutuneet kouluttamaan oman sijoituspalveluhenkilöstönsä auktorisointivaatimusten mukaan, Savikko kertoo.

Sijoituspalvelualan tutkintojen toteuttamisesta vastaa yhdessä Finanssialan Keskusliiton kanssa Aalto University Executive Education Oy. Tutkintotyöryhmän jäsen professori Mika Vaihekoski Turun yliopiston kauppakorkeakoulusta pitää sijoituspalvelututkinnon auktorisointia tärkeänä etappina.

– Rahoitusalan ja talouden toiminnan ymmärtäminen on tämän päivän yhteiskunnassa keskeistä. Sijoitusneuvonnalla on tämän ymmärryksen lisäämisessä merkittävä rooli. Kun aiemmin asiakaspalvelussa työskentelevät toimihenkilöt erikoistuivat vain tiettyyn toimintaan, on heistä tänä päivänä tullut yhä enemmän finanssialan moniosaajia, Vaihekoski sanoo. Lisätiedot:
professori Mika Vaihekoski, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, puh. (02) 333 9322
viestintäpäällikkö Marjo Lapatto, puh. 020 793 4202

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat