Aurinkopaneelia asentamassa? Hanki luvat ja ammattilainen

Kun aurinkopaneeleja kytkee oman talon sähköjärjestelmään, on työ annettava ammattilaisen hoidettavaksi. Ennen kuin alkaa viritellä kennostoa katolle, kannattaa hoitaa luvat kuntoon. Muuhun sähköverkkoon kuulumattomalle kesämökille asennuksen voi tehdä itse, jos osaa, eikä jännitettä nosteta verkkojännitteeksi.

Omien kiinteistöjen katoille asennettavat aurinkopaneelit kasvattavat jatkuvasti suosiotaan paneelien hankintahintojen laskiessa. Osaa houkuttaa paitsi mahdollisuus tuottaa sähköä omiksi tarpeiksi, myös pienen tienestin teko myymällä sähköä runkoverkkoon. Tulevaisuudessa rakennusmääräykset saattavat myös edellyttää kiinteistöiltä omaa energiantuotantoa, mihin uusiutuvaa energiaa käyttävät aurinkopaneelit soveltuvat hyvin. Kun aurinkosähköjärjestelmän päättää hankkia, on ensin hoidettava kuntoon luvat ja seuraavaksi varmistuttava asentajan ammattitaidosta. Lupien osalta olennaista on ottaa yhteyttä oman kunnan rakennusvalvontaan ja kysyä paikallisesta lupamenettelystä. Kunnasta riippuen erityistä lupaa ei välttämättä edes tarvitse. Toiseksi on oltava yhteydessä paikalliseen sähköverkkoyhtiöön, joka varmistaa hankittavan laitteiston yhteensopivuuden.

Ammattilainen varmistaa turvallisuuden

Aurinkosähkölaitteiden asennus on annettava ammattilaisen tehtäväksi, mikäli aurinkopaneelit kytketään yleiseen sähköverkkoon. Vaihtovirta-asennukset ja yli 120 voltin tasajänniteasennukset on teetettävä niin ikään ammattilaisella. Sähköurakoitsijaan kannattaa olla yhteydessä jo ennen laitteiston hankintaa, jotta ei tule tilanneeksi sopimatonta tai vaarallista laitteistoa. ”Kaikki esimerkiksi internetissä myytävistä aurinkosähköjärjestelmistä eivät täytä turvallisuusvaatimuksia. Siksi ammatti-ihmisen konsultointi ennen kaupantekoa on viisasta”, kertoo Finanssialan Keskusliiton johtava asiantuntija Petri Mero. Huolimattomalla asennuksella voi aiheuttaa kiinteistöön palovaaran tai suoranaisen hengenvaaran mahdollisesti huoltotöitä tekemään tuleville ammatti-ihmisille. Paneeleihin on asennettava erotin, jolla paneeleista tuleva sähkövirta saadaan poikki ja selkeät varoituskyltit, joilla varoitetaan sekä runkoverkosta että aurinkopaneelistosta tulevasta sähkövirrasta. Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n tekninen johtaja Esa Tiainen kehottaa vaatimaan asentajalta muutakin kuin asialliset kiinnitykset paneeleihin. ”Aurinkosähköjärjestelmän toimittajalta on saatava käyttöönottotarkastuspöytäkirja, joka osoittaa että laitteen toiminta ja turvallisuus on asianmukaisesti testattu.”

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat